Dewis Opsiynau Blwyddyn 9

Yma cewch gyngor i'ch helpu chi i ddewis eich pynciau ac i wneud dewisiadau gyrfa. 

 • Dewis eich pynciau

  Mae gwneud dewisiadau yn rhan o fywyd bob dydd. Mae pawb yn gwneud dewisiadau mewn ffyrdd gwahanol. 

  Efallai bod dewis pa bynciau i'w dilyn ym Mlwyddyn 10 ac 11 yn achos pryder, ond mae'n gallu bod yn gyfnod cyffrous i chi hefyd! Tan nawr, mae'r dewisiadau ynghylch y pynciau rydych yn eu hastudio wedi cael eu gwneud ar eich rhan, ond bydd mwy o reolaeth a chyfrifoldeb gennych CHI pan fyddwch yn dechrau gwneud eich dewisiadau.

 • Gwneud eich penderfyniad

  Ffordd dda o ddechrau meddwl am ddewis pynciau yw ystyried sut rydych chi'n gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd. 

  • A ydych chi'n gofyn am farn pobl eraill?
  • A ydych yn cael eich dylanwadu gan beth mae ffrindiau a theulu yn ei ddweud?
  • A ydych yn poeni am beth mae pobl eraill yn ei feddwl o'ch dewis? 

  Gyda gymaint o gyrsiau i'w dewis, nid yw gwneud penderfyniad yn dasg hawdd bob tro. Mae ein hadran, Sut i ddewis pwnc neu gwrs, yn gallu eich helpu i ddechrau meddwl am y ffordd i wneud penderfyniadau. 

  Meddyliwch am y pethau y dylech ac ni ddylech wneud wrth feddwl am ddewis pynciau.  

 • Ydych chi'n barod?

  Atebwch y cwestiynau 'Ydych chi'n barod?' i weld os ydych chi wedi paratoi yn drylwyr ar gyfer gwneud eich penderfyniadau!

 • Cymorth i rieni a gwarcheidwaid

  Mae dewis pynciau Blwyddyn 10 ac 11 yn gallu achosi pryder i rieni a gwarcheidwaid yn ogystal â’r disgybl oherwydd mae'r holl opsiynau a chymwysterau sydd ar gael yn gallu bod yn ddryslyd! 

  Mae rhieni a gwarcheidwaid yn gallu cael dylanwad cadarnhaol ar ddewisiadau eu plant ac mae ein Canllaw i rieni/gofalwyr yn darparu cyngor i chi ar y broses. 

  Yn ogystal, mae ein Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid yn ganllaw defnyddiol  a fydd yn eich helpu chi i helpu eich plentyn i wneud penderfyniadau gyrfa. 

   

  Angen mwy o wybodaeth? Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin TGAU 

Angen mwy o wybodaeth?Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin am TGAU

Beth yw fy opsiynau ym mlwyddyn 9?

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English