Cymryd seibiant o’r gwaith neu addysg. Cymryd Blwyddyn Allan

Ydych chi’n ystyried cymryd seibiant o weithio?

Efallai eich bod yn ystyried cymryd blwyddyn allan cyn coleg neu'r brifysgol?

Pam cymryd seibiant?

Gall seibiant oddi wrth naill ai gwaith neu addysg fod yn ffordd wych o:

  • Ennill profiad gwaith gwerthfawr a datblygu sgiliau newydd
  • Teithio i  ehangu eich profiadau ac efallai dysgu iaith newydd
  • Rhoi amser i astudio neu ddychwelyd i ddysgu
  • Gweithio i chi’ch hun ac efallai roi cynnig ar syniad busnes
  • Rhoi seibiant i helpu i benderfynu beth hoffech ei wneud nesaf

Mae llawer o ffactorau pwysig i’w hystyried ac mae cymryd amser i bwyso a mesur y manteision a’r anfanteision yn eich helpu i benderfynu a yw’n iawn i chi. Dechreuwch drwy ddarllen ein herthyglau ar Cymryd Seibiant o Weithio a Cymryd Seibiant o Addysg.

Cynllunio! Cynllunio! Cynllunio!

Beth bynnag yw eich rhesymau dros ddymuno i gael seibiant, mae’n bwysig eich bod yn cynllunio yn ofalus, fel ei fod yn gweithio’n dda i chi ac yn rhoi’r profiad neu sgiliau mae angen arnoch i gymryd y cam nesaf.

Mae cymaint o gyfleoedd cyffrous. Gallech fod yn hyfforddi timau pêl-droed ifanc yn America, gwirfoddoli i elusennau cymorth dramor neu yn y DU, yn dysgu Saesneg fel iaith dramor neu’n cwblhau'r cymhwyster sydd ei angen arnoch i wella eich cyfleoedd gwaith.

Beth bynnag yw eich syniadau, rydym yma i helpu. I sgwrsio â chynghorydd cysylltwch â ni nawr!

Archwilio’r cyfleoedd a allai fod yn addas i chi.

Dechreuwch eich ymchwil yma:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English