Sut i ymchwilio i gyflogwr

Mae ymchwilio i gyflogwr yn rhan bwysig o’r broses chwilio am swydd ac ymgeisio am swydd. 

Gallwch:

 • Chwilio am gyfleoedd posibl am swyddi a holi yn eu cylch
 • Penderfynu a yw’r cwmni’n gweddu i chi
 • Casglu llawer o wybodaeth ddefnyddiol y gallwch ei defnyddio mewn ceisiadau am swyddi, llythyrau eglurhaol a chyfweliadau

Mae’n bwysig ceisio tynnu sylw at eich hun wrth wneud cais am swydd.  Trwy wneud ymchwil, gallwch fod mewn sefyllfa well i siarad am y rhesymau pam y mae gennych ddiddordeb yn y cwmni a pham rydych chi am gael y swydd. 

Pethau allweddol i ymchwilio iddynt

 • Hanes y cwmni
 • Yr hyn y mae’r cwmni’n ei wneud a’u gwasanaethau neu gynhyrchion
 • Gwerthoedd a nodau’r cwmni
 • Cyflawniadau’r cwmni.  Gallai hyn fod yn brosiectau y maent wedi’u cwblhau neu’n gweithio arnynt ar hyn o bryd, partneriaethau â chwmnïau/unigolion eraill, a dyfarniadau y gallent fod wedi’u derbyn.

Gallwch wneud hyn trwy:

 • Edrych ar wefan y cwmni
 • Edrych ar eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter i weld beth sy’n trendio ar hyn o bryd a’u postiadau neu negeseuon trydar blaenorol
 • Edrych ar LinkedIn.  Os ydych chi’n gwybod pwy fydd yn eich cyfweld a bod ganddo/ganddi broffil ar y safle hwn, gallwch ddod o hyd i wybodaeth amdano/amdani
 • Chwilio ar-lein am unrhyw erthyglau am y cwmni.  Mae’n bosibl y bydd rhai ar wefan y cwmni, ond gallech ddod i hyd i ragor trwy gynnal chwiliad cyffredinol ar-lein
 • Gofyn i weithiwr.  A ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gweithio i’r cwmni?  Gallech gael gwybodaeth ddefnyddiol am sut beth yw gweithio iddynt a’r math o weithiwr a fyddai’n gweddu
 • Cysylltu â’r cyflogwr.  Os ydych chi’n dal i deimlo bod angen ychydig mwy o wybodaeth arnoch, gallech gysylltu â’r cyflogwr yn uniongyrchol

Yn olaf, defnyddiwch wybodaeth gadarnhaol rydych wedi’i chanfod am y cwmni yn unig yn ystod y broses ymgeisio. 

Defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol i ymchwilio i gyflogwr;

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English