Chwilio am swydd? 

Dyma rai awgrymiadau er mwyn ichi gael cychwyn arni!

Gall cael hyd i ac ennill y swydd iawn fod yn anodd, felly dyma ambell awgrym i’ch helpu!

  • Gofynnwch i’ch teulu a’ch ffrindiau helpu: Gwnewch yn siŵr fod eich teulu, eich ffrindiau, eich cymdogion a’ch cysylltiadau yn cadw llygad ar eich rhan ac yn gadael ichi wybod os byddant yn clywed am swyddi a allai eich diddori.  
  • A oes modd i’ch “ffrindiau” a’ch “dilynwyr” helpu?: Gwnewch yn siŵr fod eich ffrindiau ar Facebook a’ch dilynwyr ar Twitter yn gwybod eich bod chi’n chwilio am swydd!! Bydd llawer o gyflogwyr yn hysbysebu trwy’r cyfryngau cymdeithasol felly gwnewch yn siŵr eich bod yn “hoffi” ac yn “dilyn” cyflogwyr yr hoffech weithio ar eu cyfer.
  • Mentrwch allan!!: Cysylltwch gyda chyflogwyr eich hun ac ewch â CV gyda chi os yn bosib. Mae hon yn ffordd ardderchog o siarad gyda chyflogwyr, dysgu am gyfleoedd a gwneud argraff gadarnhaol! Mae rhai cyflogwyr sydd DDIM OND yn hysbysebu yn ffenestri eu siopau/ar eu hysbysfyrddau eu hunain felly cadwch eich llygaid a’ch clustiau’n agored!!
  • Angen cymorth?: Y newyddion da yw fod llawer o bobl all helpu. Siaradwch gyda Gyrfa Cymru, y Ganolfan Byd Gwaith ac asiantaethau recriwtio i gael cymorth i baratoi CV, i chwilio am waith, sgiliau cyfweliad, llenwi ffurflenni cais a siarad am eich opsiynau. Rydym yn gwybod fod dod o hyd i waith yn anodd felly peidiwch â bod ofn gofyn am help.
  • Ewch ar-lein!!: Mae llawer o wefannau ac apps wedi eu cynllunio i’ch helpu i ddod o hyd i swydd neu brentisiaeth. Mae llawer o gyflogwyr sydd yn hysbysebu ar eu gwefannau eu hunain yn unig felly edrychwch ar wefan/app unrhyw gyflogwyr y byddech yn hoffi gweithio iddynt – efallai y byddwch yn synnu o weld eu bod yn recriwtio ar hyn o bryd!
  • Byddwch yn barod i deithio!!: Weithiau mae’n rhaid ichi deithio i ddod o hyd i’r swydd iawn ac yn aml gall chwilio mewn ardal ehangach agor llawer o gyfleoedd newydd ichi. Edrychwch ar wahanol ardaloedd a thrafnidiaeth er mwyn gweld beth sydd ar gael a pha mor hawdd fyddai cyrraedd yno! 
  • Meddyliwch yn gwbl agored!: Byddwch yn wahanol, byddwch yn unigryw!! Beth am swyddi nad ydych wedi meddwl amdanynt erioed o’r blaen a allai fod yn berffaith ar eich cyfer? Rhowch gynnig ar rywbeth newydd sy’n eich gosod chi ar wahân i bawb arall, byddwch yn uchelgeisiol a daliwch ati!!!

 

Cofiwch, mae lwc yn digwydd pan fydd llawer o baratoi yn cyfarfod moment o gyfle!! 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English