Chwilio am Swydd

Pa un a ydych chi wedi gweithio o’r blaen neu’n chwilio am eich swydd gyntaf, gallwn ni eich cynorthwyo a’ch helpu i gychwyn arni. 

Gall chwilio am swydd gymryd llawer o amser, felly mae bob amser yn well paratoi.

Os ydych yn barod i chwilio am y swydd ddelfrydol, cewch gymorth yma gyda:

Edrychwch ar ein rhestr o wefannau swyddi i gychwyn ar eich chwiliad. 

Mae gwybodaeth arall ar gael hefyd a allai fod o gymorth yn ein adran Chwilio am Swyddi. 

Pan fyddwch yn dod o hyd i swydd rydych am wneud cais am, efallai yr hoffech help gyda'r canlynol:

Os nad ydych chi’n siwr pa fath o swydd rydych chi am ei gwneud, rhowch gynnig ar y Cwisiau Paru Swyddi ar gyfer oedolion a phobl ifanc. Maent yn awgrymu rhestr o yrfaoedd sy'n cyfateb i'ch sgiliau a'ch diddordebau yn ogystal â manylion am bob swydd a awgrymwyd gan gynnwys cyflog, cymwysterau ac opsiynau hyfforddi. Ceir astudiaethau achos a chlipiau fideo o bobl yn siarad am eu swyddi hefyd.

Un peth arall, ydych chi wedi edrych ar y Swyddi a Phrentisiaethau byw yr ydym wedi’u hysbysebu ar ein gwefan?

Cofiwch gysylltu â ni os bydd angen rhagor o gymorth arnoch.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English