How to write a CV 

Ysgrifennwch CV sy’n addas i chi

Nod CV yw sicrhau eich bod yn cael cyfweliad.
Dyma eich cyfle i greu argraff ar y cyflogwr, felly sicrhewch fod
eich CV cystal â phosibl.

Bydd angen i chi roi’r canlynol ar eich CV:

  • Manylion cyswllt
  • Cryfderau a Sgiliau
  • Cyflogaeth a Phrofiad Gwaith
  • Addysg, Cymwysterau a Hyfforddiant
  • Diddordebau a gwaith gwirfoddoli sy’n berthnasol i’r swydd

Nid yw’n hawdd ysgrifennu amdanoch chi eich hun, ond mae’n bwysig gwneud hynny os ydych am gael cyfweliad.

Awgrymiadau Ysgrifennu CV

Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV?

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English