How to write a CV 

Ysgrifennwch CV sy’n addas i chi

Nod CV yw sicrhau eich bod yn cael cyfweliad.
Dyma eich cyfle i greu argraff ar y cyflogwr, felly sicrhewch fod
eich CV cystal â phosibl.

Mae’n hysbysebu eich sgiliau a’ch profiad.

Bydd angen i chi roi’r canlynol ar eich CV:

 • Proffil Personol
 • Manylion cyswllt
 • Cryfderau a Sgiliau
 • Cyflogaeth a Phrofiad Gwaith
 • Addysg, Cymwysterau a Hyfforddiant
 • Diddordebau a gwaith gwirfoddoli sy’n berthnasol i’r swydd

Nid yw’n hawdd ysgrifennu amdanoch chi eich hun, ond mae’n bwysig gwneud hynny os ydych am gael cyfweliad.

Ysgrifennu llythyr neu e-bost i gefnogi eich cais am swydd neu’ch CV

Mae’n arferol anfon e-bost neu lythyr gyda’ch CV (ac weithiau gyda’r cais) i gyflwyno eich hun i’r cyflogwr.

Mae’r llythyr i gefnogi eich cais yn bwysig, gan mai hwn yw’r cyswllt cyntaf â’r cyflogwr. Os byddwch yn gwneud argraff dda yn y llythyr / e-bost, mae’r cyflogwr yn fwy tebygol o ddarllen eich CV.

Ychwanegwch y wybodaeth ganlynol mewn e-bost neu lythyr i gefnogi eich cais yn y drefn yma:

 1. Pa swydd rydych yn gwneud cais amdani a rhif cyfeirnod y swydd os oes un
 2. Lle y gwelsoch yr hysbyseb (er enghraifft, ar Indeed)
 3. Mewn paragraff byr, nodwch eich prif sgiliau. (Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y sgiliau sy’n cyfateb i’r sgiliau y mae’r cyflogwyr yn edrych amdanynt)
 4. Diolchwch i’r cyflogwr am ei amser. Mae’n syniad gorffen gyda rhywbeth fel, ‘Edrychaf ymlaen  at glywed gennych yn fuan’
 5. Os ydych yn dechrau gydag ‘Annwyl Syr’, ‘Annwyl Fadam’, neu’n ysgrifennu at unigolyn, gorffennwch gydag ‘Yn gywir’. Peidiwch â defnyddio ‘Yr eiddoch yn gywir’ nag unrhyw ddiweddglo arall

Awgrymiadau Ysgrifennu CV

Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV?

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English