How to write a CV 

Ysgrifennwch CV sy’n addas i chi

Nod CV yw sicrhau eich bod yn cael cyfweliad.
Dyma eich cyfle i greu argraff ar y cyflogwr, felly sicrhewch fod
eich CV cystal â phosibl.

Bydd angen i chi roi’r canlynol ar eich CV:

  • Manylion cyswllt
  • Cryfderau a Sgiliau
  • Cyflogaeth a Phrofiad Gwaith
  • Addysg, Cymwysterau a Hyfforddiant
  • Diddordebau a gwaith gwirfoddoli sy’n berthnasol i’r swydd

Nid yw’n hawdd ysgrifennu amdanoch chi eich hun, ond mae’n bwysig gwneud hynny os ydych am gael cyfweliad.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English