Bydd yn Barod am y Byd Gwaith

Nid yw bob amser yn hawdd bod yn barod ac yn hyderus i ymuno â’r byd gwaith. Byddwch gam ar y blaen i ymgeiswyr eraill drwy sicrhau eich bod yn gwybod am beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV's, cyfweliadau, sgiliau a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer ysgrifennu CV

Canfod beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV

Edrychwch ar CV am ragor o wybodaeth ar sut i ysgrifennu CV.

Cyfweliadau

Os ydych chi wedi cael cynnig cyfweliad, mae hynny’n golygu eich bod eisoes wedi llwyddo yn y cam cyntaf, felly da iawn chi! 

Ond sut ddylech chi baratoi ar gyfer y cyfweliad? Edrychwch ar y fideo i gael awgrymiadau gwych gan gyflogwyr ar gyfer cyfweliadau.

Am ragor o wybodaeth er mwyn paratoi edrychwch ar ein tudalen Cyfweliadau.

Y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Gellir trosglwyddo llawer o sgiliau o un swydd i’r llall. 

Mae gwybod pa sgiliau sydd gennych eisoes a sut i ddatblygu sgiliau newydd yn bwysig er mwyn dangos i gyflogwyr mai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd. Edrychwch ar wella eich siawns

Roedd cyflogwyr a fu’n hysbysebu swyddi ar-lein yn gofyn am y sgiliau canlynol gan ymgeiswyr:

  • Cyfathrebu 
  • Trefnu
  • Cymraeg
  • Cynllunio
  • Microsoft Excel
  • Rhoi sylw i fanylion
  • Arweinydiaeth

(Swyddi wedi'u hysbysebu arlein rhwng 1 Ebrill, 2017 - 31 Mawrth, 2018 -Labour Insight, 2017) 

Cymraeg yn y Gweithle

Gwybod mwy am bwysigrwydd sgiliau siarad Cymraeg i gyflogwyr 

Dewch i wybod mwy am ddysgu Cymraeg ar Cymraeg - Byw, Dysgu, Mwynhau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English