New Year, New Me

Barod am sialens yn 2019? Blwyddydn Newydd, Fi Newydd

Gwnewch 2019 eich blwyddyn chi. Uwchsgilio, chwilio am swydd newydd neu byddwch yn fos arnoch chi eich hun. Os ydych yn barod am newid ond ddim yn siwr ble i ddechrau fe allwn eich helpu. 

Dechreuwch archwilio cyfleoedd newydd. 

#BlwyddynNewyddFiNewydd



Gwyliwch ein fideos a chlywed gan yr arbenigwyr.

Prif awgrymiadau ysgrifennu CV Sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau Prif awgrymiadau ar baratoi at gyfweliad

Nid oes gan unrhyw un ddyddiad 'ar ei orau cyn'

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English