Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

CM3 icon

Cymryd yr awenau

 

Allwch chi gymryd eich cam nesaf?  Sut rydych yn teimlo amdano?

Peth cyffrous a brawychus yw symud ymlaen weithiau.  Hyd yn oed os ydych yn barod. Gwelwch ein nodiadau isod. 

Divider

CheckList Tick

Ydych chi wedi gwneud eich ymchwil? 
Dewis cwrs? Ymgeisio am swydd? Beth bynnag rydych yn penderfynu ei wneud, darganfyddwch beth yn union mae’r gwaith yn ei gynnwys.

CheckList Tick

Ydych chi’n addasadwy a hyblyg? 
Dyw pobl ddim yn aros yn yr un swydd am flynyddoedd lawer rhagor. Cadwch lygad ar beth sy’n digwydd o’ch cwmpas. Byddwch yn barod i gyfaddawdu a chael mwy nag un opsiwn mewn golwg. Efallai bydd hi’n daith hir cyn i chi gyrraedd y nod, ac weithiau ni fyddwch yn hoff iawn o’r man cychwyn.

CheckList Tick

Ydych chi’n wydn? 
Pan fyddwch yn chwilio am swydd, efallai cewch eich gwrthod sawl gwaith cyn cael swydd. Peth naturiol yw teimlo’n drist os nad ydych yn llwyddiannus, ond ceisiwch beidio â chanolbwyntio gormod ar y pethau negyddol. Allech chi wneud rhywbeth gwell y tro nesaf?

Divider

Beth sy'n eich atal?

Dw i angen gofalu am fy nheulu felly alla i ddim gweithio neu astudio

Iawn, ond a fyddech yn hoffi mynd yn ôl i’r gwaith neu addysg rhywbryd yn y dyfodol? Dyw hi ddim yn hawdd gwneud rhywbeth arall ar ben eich cyfrifoldebau gofal ond mae’r byd gwaith ac addysg yn dod yn fwyfwy cystadleuol. Os oes modd i chi gadw’ch sgiliau gwaith yn gyfoes, neu ddysgu rhai newydd, bydd hyn yn fanteisiol i chi yn y tymor hir. Os ydych yn mynd i fuddsoddi amser ac ymdrech, mae’n hi’n werth gwneud rhywbeth sy’n arwain at gymhwyster. Gallech ystyried gwaith rhan-amser hefyd. Mae llawer o swyddi sydd angen gweithwyr ar gyfer sifftiau a allai weddu i’ch cyfrifoldebau gofalu.

Dyw’r swydd dw i ei heisiau ddim ar gael ar hyn o bryd

Mae llawer o bobl yn wynebu’r broblem hon ar hyn o bryd. Ond yn gyntaf, gofynnwch y cwestiynau hyn:

  • Ydych chi’n edrych yn y lleoedd iawn?
  • Beth rydych yn ei wybod am dueddiadau gwaith yn y maes sydd o ddiddordeb i chi?
  • Ydych chi wedi ystyried swyddi tebyg?


Mae cyflogwyr yn cadw i ofyn am bobl gyda phrofiad. Dw i ddim wedi gwneud llawer o waith amser llawn, felly does dim gobaith i mi.

Ceisiwch ennill profiad, felly! Mae llawer o waith gwirfoddol ar gael, a bydd bob amser rywbeth i’w wneud yn eich ardal leol. Byddwch yn ddewr a rhaid i chi fod yn barod i ffeindio’r amser. Cofiwch na fyddwch yn gallu ennill llawer o brofiad mewn ychydig o ddyddiau. Gallech ystyried profiad gwaith heb gael eich talu neu interniaeth. Pa un a ydych eisiau gwneud gwaith gwirfoddol neu waith heb dâl, byddwch yn barod i ddal ati am gyfnod.

Dw i’n teimlo dan straen ac yn poeni am y dyfodol.

Mae hwn yn amser anodd i bawb sy’n cyllunio am y dyfodol. Dyw hi ddim yn bosibl bod yn hollol ddiogel yn eich swydd fel o’r blaen, a gall hyn beri pryder os oes gennych deulu ac ymrwymiadau ariannol. Bydd hi’n haws arnoch os ydych yn canolbwyntio ar y pethau y gallwch eu rheoli, neu dorri tasgau mawr yn rhai bach.Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English