SA3 icon

Adnabod eich cryfderau


 Pa mor hyderus ydych chi i siarad am beth allwch ei wneud yn dda?

Gall fod yn anodd rhoi eich sgiliau mewn geiriau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn tanwerthu eu hunain ac yn tanbrisio beth maen nhw'n gallu ei wneud. Ceisiwch beidio â gwneud hynny! Mae gallu deall a disgrifio eich sgiliau yn rhan hanfodol o'ch CV neu gyfweliad am swydd. Mae'n gallu eich cymell hefyd.  

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English