Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynwn gylch gwaith a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnig y gwasanaeth Gwybodaeth Gyrfa, Cyngor ac Arweiniad (GGCA) yng Nghymru sydd i bob oedran, annibynnol, amhleidiol a dwyieithog.

Ein gweledigaeth yw mai bydd holl bobl ifanc dod o hyd i gyflogaeth yn llwyddiannus ac i ysbrydoli oedolion i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd.

Bydd ein cynghorwyr cymwys proffesiynol yn helpu unigolion rheoli a chynllunio datblygiad eu gyrfaoedd yn fwy effeithiol.

Rydym yn cydweithio â phartneriaid er mwyn cyflwyno amrywiaeth o wasanaethau tebyg, megis:

  • Cefnogi ysgolion i gysylltu â chyflogwyr er mwyn cryfhau dealltwriaeth myfyrwyr tuag at y byd gweithio
  • Cynnig cyngor i ysgolion a’u cwricwlwm Gyrfaoedd a’r Byd Gweithio (GaBG), gan gynnwys gweithio tuag at ein Marc Gyrfa Cymru

Newid Bywydauyw ein gweledigaeth strategol. Mae’n darparu manylion ar sut byddwn yn cyflwyno gwasanaethau i gwsmeriaid a phartneriaid gan ddefnyddio technoleg ddatblygedig a gwasanaethau digidol.

Buddion o weithio gyda ni

Mae ein staff o werth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hundeb llafur cydnabyddedig er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig termau ac amodau atyniadol.

 Mae’r rhain yn cynnwys:

  • 30 diwrnod gwyliau blynyddol
  • Amser-hyblyg
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cynllun Gofal Iechyd
  • Cynllun Disgowntiau i Weithwyr
  • Cynllun Seiclo i’r Gweithle
  • Cynllun Benthyciad Aberthu Cyflog
  • Cynllun Budd Car

 


 

Buddion o weithio dros GC

Dim swyddi gwag ar hyn o bryd

Diolch am eich diddordeb.  Does dim swyddi gwag yn Gyrfa Cymru ar hyn o bryd.

Dilynwch ni ar Drydar a Facebook ar gyfer diweddariadau swyddi

 

Sut i Ymgeisio

Gorffennwch y  Ffurflen Cais, Ffurflen Cais Cymraeg a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal ac anfonwch athr@careerswales.com

Nodwch nad yw Gyrfa Cymru derbyn CVau.

Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais yn Gymraeg cael ei drin yn llai ffafriol na chais yn Saesneg.

 Ein cyfeiriad post yw

Ymholiadau AD

Careers Wales Gyrfa Cymru 

Uned 21 North Walk 

Cwmbran  

Torfaen 

NP44 1PR

 

Newid Bywydau- Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru

Mae "Newid Bywydau" yn ddechrau cyfnod newydd yn hanes Gyrfa Cymru lle byddwn yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â materion allweddol sy'n flaenoriaeth i awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau ledled Cymru.

 Lawrlytho: Newid Bywydau

- ein gweledigaeth strategol newydd
(PDF, 722KB, linc yn agor mewn ffenest newydd)


Rydym wedi cael y wobr '2 dic Yn gadarn o blaid pobl anabl'

Cael gwybod mwy am y wobr hon  >

Gwobr Draig Wyrdd Lefel 4

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English