Ymgyrch #DyfodolBydGwaith newydd yn arddangos swyddi’r dyfodol i ddisgyblion

Heddiw, bydd grŵp o ddisgyblion Caerdydd yn dysgu am swyddi, sgiliau, a diwydiannau’r dyfodol mewn digwyddiad a gynhelir gan Gyrfa Cymru yn FabLab Prifysgol Metropolitan Caerdydd.


Mae’r digwyddiad yn rhan o ymgyrch newydd Gyrfa Cymru- #DyfodolBydGwaith -  sydd â’r bwriad o addysgu pobl ifanc am yr hyn y gallent ddisgwyl o ran sgiliau a swyddi o fewn economi’r dyfodol.

Gofod creadigol yw FabLab sydd wedi’i leoli o fewn Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Metropolitain Caerdydd. Mae’n safle sy’n canolbwyntio ar addysg technolegau cynhyrchu digidol- megis argraffu 3d, torri laser, a’r ‘rhyngrwyd o bethau

Bydd oddeutu 30 o fyfyrwyr, sydd i gyd yn astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, yn cael adeiladu tlws gan ddefnyddio argraffydd 3d, cyn dylunio ac ysgrifennu cod i greu olwynion ceir gyda thorrwr laser. Yna byddant yn rasio’r ceir ar drac wedi'i bweru gan velocity, gyda’r tîm buddugol yn hawlio’r tlws ar y diwedd.  

Bydd y myfyrwyr hefyd yn cael dysgu am adnoddau sy’n egluro pa fath o swyddi fydd ar gael yn y dyfodol, pa ddiwydiannau sy’n ffynnu, pa rai sy’n gwywo, dylanwad technoleg ar y farchnad waith, a pha sgiliau fydd yn ddeniadol i gyflogwyr.

Ymhlith yr adnoddau sy’n cael eu hyrwyddo gan Gyrfa Cymru fel rhan o’r ymgyrch, ceir fideo sy’n egluro’r modd y mae technoleg wedi newid gyda threigl amser, a’r ffyrdd y gallai ddylanwadu’r swyddi fydd ar gael yn y dyfodol.

  • Mae cyfradd creu swyddi sector ddigidol y DU ddwywaith cymaint â chyfradd y sector an-ddigidol (Tech Nation)
  • Bydd 65% o’r plant sy’n cychwyn mewn ysgolion cynradd heddiw yn gweithio mewn swyddi nad ydynt yn bodoli ar hyn o bryd (World Economic Forum, Future Jobs Report, 2016)
  • Bydd technolegau nad ydynt wedi’u dyfeisio hyd yma yn datrys problemau sydd ddim yn bodoli eto
  • Yn y dyfodol, bydd 10% o boblogaeth y byd yn gwisgo dillad sydd wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd
  • Erbyn 2026, bydd dillad ‘clyfar’ ar gael a fydd yn gallu newid lliw a siâp, neu’ch cadw’n gynnes neu’n oer
  • O fewn 15 mlynedd, disgwylir y bydd robotiaid a deallusrwydd artiffisial yn gyrru moduron, yn siopa, ac yn coginio ar ein rhan.  

Mae’r data hefyd yn awgrymu fod 3 busnes o bob 5 yn dioddef gan brinder talent digidol, ac mae hanner ohonynt yn adrodd fod y diffyg ar gynnydd. (Tech Nation)

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae’n hollbwysig fod disgyblion yn deall pa swyddi sydd ar gael yng Nghymru ar y funud, er mwyn iddynt allu ymchwilio syniadau gwahanol am yrfaoedd."

“Bydd digwyddiadau o’r fath yn annog disgyblion i feddwl am ddylanwad technoleg ar y farchnad waith, yn ogystal â’r hyn y mae cyflogwyr eu hangen, nawr ac yn y dyfodol."

“Dim ond bras amcan sydd gennym o sefyllfa’r economi ymhen ugain mlynedd, ond trwy addysgu pobl ifanc i feddwl y tu hwnt i’r ffiniau arferol o ran eu gyrfaoedd, rydym yn gobeithio rhoi mantais iddynt pan fyddant yn gwneud penderfyniadau gwybodus yn y dyfodol."

 

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English