Sarter i Weithwyr Ifanc i’w Arwyddo yng Nghynulliad Cymru

Bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, heddiw’n cwrdd â’r cyflogwyr cyntaf yng Nghymru i arwyddo siarter a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywydau eu gweithwyr iau.

‘Mewn digwyddiad yn y Senedd, bydd Mr Drakeford yn cwrdd â chynrychiolwyr o Gyrfa Cymru a Chyngor Caerdydd ar gyfer digwyddiad arwyddo arbennig siarter #RespectYourYouth, sydd wedi’i ddatblygu gan yr undeb gwasanaethau cyhoeddus, UNISON Cymru Wales. Bydd dirprwyaeth o weithwyr ifanc hefyd yn bresennol.

Mae aelodau ifanc UNISON yn lobio’r holl gyflogwyr i arwyddo’u siarter am eu bod o’r farn bod y cyfleoedd i bobl ifanc yn gwaethygu ar draws Cymru.

Mae siarter #RespectYourYouth UNISON yn gofyn am bum peth; gweithredu Cyflog Byw Go Iawn, waeth be fo’r oedran, prentisiaethau o ansawdd, cyflogaeth deg, cydraddoldeb yn y gweithle, a mwy o gyfleoedd hyfforddiant.

 

Dywedodd Tanya Palmer, ysgrfiennydd rhanbarthol dros-dro UNISON Cymru Wales: “Mae gan Gymru un o’r ffigyrau uchaf o ddiweithdra ymhlith ieuenctid yn y DU ac nid oes llawer o brentisiaethau yn cynnig hyfforddiant go iawn na llwybr cynnydd."

“Mae pobl ifanc wedi cael eu taro’n anghyfartal gan doriadau gwario llym Llywodraeth y DU ac yn wynebu ffioedd dysgu prifysgol, cynnydd yn y defnydd o gytundebau dim oriau a “chyflog byw” sy’n talu llai i’r bobl ifanc na’u cydweithwyr hŷn."

“Rhaid i ni drin ein pobl ifanc yn well, a dyna pam ei bod hi mor bwysig bod cyflogwyr Cymru yn arwyddo ein Siarter #RespectYourYouth. Llongyfarchiadau i Gyrfa Cymru a Chyngor Caerdydd am ddangos bod pob cyflogwr yn medru cymryd camau ymarferol, pwysig i helpu’r genhedlaeth nesaf.”

Dywedodd Mark Drakeford AC: “Rydym yn gweithio’n galed i wneud Cymru yn genedl waith deg, lle’r ydym yn cefnogi pob gweithiwr ac yn buddsoddi yn ein pobl ifanc. Rwyf wrth fy modd bod Gyrfa Cymru a Chyngor Caerdydd yn mabwysiadu Siarter #RespectYourYouth UNISON. Mae’r siarter yn gwneud synnwyr i gyflogwyr yn ogystal â’r Llywodraeth. Rwy’n annog sefydliadau a gwleidyddion eraill i gofrestru a rhoi’r cychwyn gorau mewn bywyd i weithiwyr ifanc.”

Mark Drakeford oedd yr Aelod Cynulliad cyntaf i arwyddo’r Siarter #RespectYourYouth ym mis Tachwedd yn ystod mis Gweithwyr Ifanc. 

 

Gellir gweld Siarter #RespectYourYouth UNISON Cymru/Wales yma (Saesneg yn Unig)

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English