Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol

Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau

 

Digwyddiad Risca

Dydd Iau 14 Tachwedd 2019
Amser 10:00 - 1:00
 
Ydych chi rhwng 17-24 oed ac â diddordeb mewn Prentisiaeth? Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol ym Mwrdeistref Islwyn, wedi’i drefnu mewn partneriaeth â Chris Evans AS dros Islwyn.

Bydd disgyblion o ysgolion uwchradd yn yr ardal hefyd yn cael u gwahodd i’r digwyddiad cyffrous hwn.Yn y digwyddiad, bydd pobl ifanc yn cael y cyfle i:

• Gael gwybodaeth ar amrywiaeth eang o lwybrau Prentisiaeth;
• Rhyngweithio â gwahanol gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi;
• Cyfarfod â phobl sy’n gweithio mewn gwahanol sectorau;
• Siarad â phrentisiaid presennol;
• Cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol ac ‘Offer Rhoi Cynnig Arni’;
• Siarad â chynghorwyr Gyrfa Cymru i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad;
• Ymgeisio am swyddi gwag byw gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau ar gyrfacymru.com
Am ragor o wybodaeth, danfonwch e-bost at marchnata@gyrfacymru.com

Arddangoswyr:

Bydd ystod o arddangoswyr o amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys:

• Lluoedd Arfog
• Adeiladu
• Peirianneg
• Meddygaeth
• Bancio
• Gweithgynhyrchu
• Cyngor lleol
• Chwaraeon
• Cynnal a chadw a chrefftau
• Iaith/Cymraeg
• Trafnidiaeth
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Darparwr yswiriant
• Addysg
• Cyflogaeth arbenigol

Darparwyr Hyfforddiant

• ACT
• Coleg Gwent
• Hyfforddiant Educ8/ISA
• NDGTA
• NTFW
• Prifysgol De Cymru
• WNRTG

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English