Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol

Cyfarfu dros 700 o ddisgyblion o gymoedd Gwent, 38 o gyflogwyr a 12 o ddarparwyr hyfforddiant yng Nghanolfan Hamdden Rhisga yn ddiweddar ar gyfer y digwyddiad Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol cyntaf i’w gynnal yn y rhanbarth.


Trefnwyd y digwyddiad gan Gyrfa Cymru mewn partneriaeth ag AS Islwyn, Chris Evans, a’i fwriad oedd helpu pobl ifanc i ystyried eu dyfodol drwy eu rhoi mewn cysylltiad â rhai o gyflogwyr mwyaf y rhanbarth.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd, mor llwyddiannus fel y bydd yn achlysur blynyddol yng nghalendr Islwyn. 

Roedd dros 50 o gyflogwyr, gan gynnwys Barclays Bank, BAE systems a’r Lluoedd Arfog wrth law i sôn wrth ddisgyblion am yr amrywiol brentisiaethau sydd ar gael. 

Agorwyd y digwyddiad gan bennaeth Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga, John Kendal, Y Maer Mike Adams, Y Dirprwy Faer, Julian Simmonds ac Andrea Jones o Gyrfa Cymru.

 

Ar ôl y digwyddiad, dywedodd Mr Evans, “Mae mor bwysig bod pobl ifanc yn cael cyfle i weld eu holl gyfleoedd, fel y gallan nhw wneud dewis doeth ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd John Kendal o Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga hyn am y digwyddiad, “Roeddwn i wrth fy modd bod ein disgyblion yn gallu mynd i’r Ffair brentisiaethau heddiw. Mae mor bwysig eu bod nhw’n cael gwybod am y cyfoeth o gyfleoedd sydd ar gael a hoffwn ddiolch i’r holl arddangoswyr oedd yno. Roedd yn ddigwyddiad dymunol ac addysgiadol iawn a gobeithio y caiff ei gynnal bob blwyddyn yma yn Rhisga.”

Meddai Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, “Yn aml, mae disgyblion yn ansicr ynglŷn â beth i’w wneud yn y dyfodol a pha lwybr i’w gymryd., “Yn aml, mae disgyblion yn ansicr ynglŷn â beth i’w wneud yn y dyfodol a pha lwybr i’w gymryd."

“Dyma pam mae mor bwysig bod disgyblion yn dod i ddigwyddiadau fel digwyddiad prentisiaethau Rhisga, i weld yr holl opsiynau sydd ar gael iddyn nhw."

"Mae gallu siarad yn uniongyrchol â phrentisiaid presennol a chyflogwyr ynglŷn â’r hyn sydd ar gael mewn gwahanol sectorau a beth mae prentisiaethau’n eu cynnwys yn ddefnyddiol iawn i ddisgyblion gan eu bod nhw’n gallu gweld sut i fachu ar y cyfleoedd hyn eu hunain."

“Mae galluogi pobl ifanc i ryngweithio gyda chyflogwyr yn gynnar iawn er mwyn helpu eu dealltwriaeth o’r ffordd mae prentisiaethau’n gweithio a sut mae cael profiad ymarferol drwy hyfforddi’n gallu gwella eu sgiliau ac adeiladu tuag at eu dyfodol.”

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen

Pa sgiliau mae cyflogwyr eu hangen a sut i'w hennill

Chwilio am Brentisiaethau:

Apprenticeship logo RHS 3col

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English