Canolfan Mileniwm Cymru

26 Tachwedd 2018

12-3pm

Mae tîm Cyfnewidfa Busnes Gyrfa Cymru yn gweithio i ddod ag ysgolion a busnesau ynghyd, gyda’r nod o hysbysu, ysbrydoli a chymell pobl ifanc ynghylch eu cyfleoedd gyrfa.  I wneud hyn, mae’n rhaid i ni gael cefnogaeth busnesau ledled Cymru ac mae’r Wobr Partneriaid Gwerthfawr yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan y sawl sydd bob amser yn barod i gefnogi gweithlu’r dyfodol.  

Mae’r wobr yn dathlu cyfraniad busnesau i weithgareddau a hwylusir gan Gyrfa Cymru mewn ysgolion, gan gynnwys cyflwyniadau, gwyliau gyrfaoedd, gweithdai, ymweliadau safle a webinarau.   Fodd bynnag, mae llawer o fusnesau yn gwneud mwy na chefnogi gweithgareddau mewn ysgolion. 

Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys:

  • Cofrestru gyda Cyfnewidfa Busnes Gyrfa Cymru
  • Penodi prentis neu wedi hysbysebu swyddi gwag gyda Gyrfa Cymru
  • Ymchwilio a datblygu adnoddau i’w defnyddio yn y dosbarth
  • Mynychu sesiwn hyfforddi Eiriolwr Busnes
  • Cynnig cymorth dwyieithog i ysgolion
  • Cyflwyno busnes newydd i Gyrfa Cymru
  • Hyrwyddo’n frwd eu perthynas â Gyrfa Cymru ac ysgolion lleol
  • Cyfrannu at astudiaethau achos i’w defnyddio mewn ysgolion ac ar gyrfacymru.com

Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu’r busnesau hynny sydd wedi ‘mynd gam ymhellach’ i gefnogi gwaith Gyrfa Cymru a phobl ifanc y genedl.

Cysylltu busnes ag addysg

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English