Ffair Gyrfaoedd Wythnos Canlyniadau yn helpu Abigail i gael ei swydd gyntaf gyda Hugh James 

Cafodd Abigail King swydd ragorol gyda Hugh James gyda chymorth Gyrfa Cymru y mis hwn. 


Mynychodd Abigail Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a chwblhaodd ei arholiadau AS yn ddiweddar.  Roedd yn mwynhau’r ysgol ond penderfynodd beidio â mynd i’r brifysgol ac roedd yn awyddus i ddod o hyd i waith.

Aeth Abigail (llun ar y chwith gyda Jessica George o Hugh James) i Gyrfa Cymru yng Nghaerdydd i siarad â Chynghorydd Gyrfa, Lavern Forbes, am ei diddordebau a’i hopsiynau. Dangoswyd iddi sut i ddefnyddio gwefan Gyrfa Cymru a chafodd wybod am Ffair Gyrfaoedd yr Wythnos Ganlyniadau a oedd yn cael ei chynnal yn ein swyddfa yr wythnos ganlynol.

Meddai Abigail: “Roedd y cyfweliad o gymorth mawr i mi.  Cefais syniadau ynglŷn â’r hyn yr oeddwn am ei wneud ac roedd y wefan yn ddefnyddiol iawn.”Roedd Abigail o’r farn bod y swyddi yn Hugh James yn ddiddorol iawn.  Siaradodd â Chynghorydd Adnoddau Dynol y cwmni, Jessica George, a rhoddodd gopi o’i CV iddi.  Gwahoddwyd Abigail i gael cyfweliad yr wythnos ganlynol a chafodd gynnig swydd.

Dywedodd Abigail ei bod “yn mwynhau’r swydd yn fawr, a bod llawer i’w wneud ac i’w ddysgu.  Rwyf wedi dysgu llawer eisoes; megis trefnu a dosbarthu’r post, copïo dogfennau, ffeilio dogfennau a sut i ddefnyddio systemau TG y cwmni.”

Dywedodd Jessica George: “Cefais adborth cadarnhaol iawn gan reolwr llinell Abigail am ei pherfformiad.  Mae’n gweithio fel Gweinyddwr Ffeiliau ar hyn o bryd ac mae posibilrwydd iddi ddatblygu i fod yn Deleffonydd/Cynorthwyydd Gweinyddol o fewn y tîm yn y dyfodol; mae opsiwn hefyd i gofrestru ar gwrs Gweinyddu Busnes lefel dau neu dri dros yr ychydig fisoedd nesaf.”

 

Mynychodd 17 o gyflogwyr Ffair Gyrfaoedd yr Wythnos Canlyniadau; ac roedd pob un ohonynt yn recriwtio ar y diwrnod, sef y GIG, Kier Construction, IRG Auto, Sinclair Law, Gwesty’r Hilton, Aldi Retail and Logistics, House of Fraser a’r Awyrlu Brenhinol.

15/11/2017

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English