Disgyblion Abertawe yn profi swyddi’r dyfodol gyda Realaeth Estynedig

Mae dros 3,000 o ddisgyblion Abertawe wedi bod yn dysgu am opsiynau posibl am yrfaoedd y dyfodol mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa’r Glannau a chanolfan hamdden LC2 Abertawe.


Cafodd digwyddiad ‘Dewiswch eich Dyfodol’ ei drefnu gan Gyrfa Cymru, ac roedd wedi ei anelu at ddisgyblion Blwyddyn 10, myfyrwyr colegau addysg bellach a rhieni o Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Cafodd disgyblion gyfle i gyfathrebu â rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru, gan gynnwys GE Aviation, HSBC, RAF, Network Rail a darparwyr hyfforddiant fel ACT training ac Inspire training.

Cafodd disgyblion oedd yn chwilio am wybodaeth am addysg bellach hefyd gyfle i siarad â chynrychiolwyr o golegau a phrifysgolion fel Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a darganfod mwy am y cyrsiau sydd ar gael a sut i wneud cais.

Roedd cynghorwyr Gyrfa Cymru yn y digwyddiad hefyd, yn cynnig cyngor am wahanol yrfaoedd ac arweiniad ar sut i baratoi at fyd gwaith.

Cymrodd disgyblion ran mewn gweithdai ac arddangosfeydd rhyngweithiol hefyd, a chael cyfle i ddefnyddio setiau realaeth estynedig oedd yn eu galluogi i wylio fideos 360 am wahanol sectorau gyrfa.

 

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Mae’n bwysig bod disgyblion nid yn unig yn gwybod am yr ystod o swyddi sydd ar gael iddyn nhw ar ôl ysgol, ond hefyd yn gwybod ble mae’r bylchau mewn sgiliau, a sut y gellir pontio’r rhain. Er enghraifft, Iechyd yw diwydiant mwyaf de Cymru’r a’r canolbarth, mae’n cyflogi 1 o bob 6 pherson sy’n gweithio."

“Mae’n hanfodol bod pobl ifanc sydd ar fin dechrau gweithio’n ymwybodol o’r math hyn o ffeithiau a ffigyrau a’r tueddiadau diweddaraf mewn swyddi. Mae technoleg yn symud yn ei blaen, mae swyddi newydd yn codi o hyd ac mae rhai sydd eisoes yn bodoli’n datblygu’n gyflym.

“Mae’n rhaid i bobl ifanc gael gwybodaeth gyfredol am dueddiadau’r gweithle, fel y gallan nhw baratoi a chael y sgiliau a’r cymwysterau cywir i lwyddo mewn byd gwaith sy’n newid o hyd."

 

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltwch â ni

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English