Dewiswch Eich Dyfodol Powys

Mae partneriaeth sydd wedi ymrwymo i ddarparu cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc Powys wedi estyn diolch i'r holl fyfyrwyr, ysgolion, colegau, prifysgolion, darparwyr hyfforddiant i weithwyr a siaradwyr gwadd a fynychodd Gŵyl Gyrfaoedd Powys ddydd Mercher (6 Mawrth).


Trefnodd Llwybrau Positif Powys y digwyddiad ar Faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd ddydd Mercher a mynychodd tua 3,000 o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau o bob cwr o'r sir.

Roedd y digwyddiad yn un o wyliau gyrfaoedd mwyaf yn y DG ac roedd y myfyrwyr yn gallu cael blas ar gyfleoedd astudio/gyrfaoedd yn y dyfodol trwy sgwrsio gyda thua 100 o arddangoswyr yn yr arddangosfa oedd ar draws dwy neuadd.

 

Dywedodd Jackie Parker, cadeirydd y Bartneriaeth: "Ro'n i'n falch dros ben gyda'r drydedd ŵyl hon a chafodd ei hagor yn ffurfiol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC.


"Roedd cymaint i'w weld ar gyfer i pobl ifanc - o brifysgolion i gyfleoedd gwirfoddoli - ac roedd hefyd llawer o wybodaeth ar y cynnig o brentisiaethau, yn cynnwys trafodaeth ar y prif lwyfan oedd wedi'i neilltuo ar gyfer y pwnc.""Hoffwn hefyd ddiolch yn fawr iawn i'n gwestai ar y prif lwyfan, yn cynnwys Ben Sheppard, DJ ar Radio Capital FM - cyn prif fachgen Ysgol Uwchradd Gwernyfed - Jason Pritchard, pencampwr rali a'r triniwr gwallt enwog, Lee Stafford. Gwnaethon nhw gyd gyfrannu i wneud y diwrnod yn un arbennig iawn ar gyfer ein pobl ifanc," dywedodd Mrs Parker, sydd hefyd yn Bennaeth, Ysgol Uwchradd Crughywel.

Ychwanegodd: "Mae'n rhaid i mi hefyd dalu teyrnged arbennig i'r breg-ddawnswyr o Ddawns Powys a'r myfyrwyr o gwrs y Celfyddydau Perfformio, Grŵp Colegau NPTC a wnaeth ddifyrru'r torfeydd yn ystod y dydd. Roedden nhw'n wych."

 

Cyflwynodd Mrs Williams hefyd tystysgrifau i dimoedd o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Ysgol Uwchradd Crughywel a Grŵp Colegau NPTC. Mae'r tri thîm wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer mewn cystadleuaeth syniadau busnes sy'n cael ei drefnu gan y Bartneriaeth. Bydd y beirniadu ar gyfer hwn yn cael ei gynnal yn hwyrach y mis hwn.

Eleni, aeth y Wobr am yr Arddangoswr Gorau i stondin Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru / CFfI am eu hymdrechion i ymgysylltu â'r myfyrwyr, ac am wneud eu stondin yn un atyniadol yn ogystal â bod yn berthnasol i lwybrau gyrfaoedd.

Noddwyd yr ŵyl eleni gan::

 • Partneriaeth Canolbarth a Gogledd Cymru 'Reaching Wider';
 • Grŵp Colegau NPTC;
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru;
 • Hyfforddiant Cambrian;
 • Radnor Hills;
 • Cwmni sain gweledol West Ent;
 • Compact Orbital Gears;
 • Abacare;
 • Dawnus Construction;
 • ACT Training;
 • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler;
 • EvaBuild Ltd;
 • Cymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin
 • Gymunedau ar gyfer Gwaith.

Mae'r grŵp Llwybrau Positif Powys yn cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, Hyfforddiant Cambrian, Grŵp Colegau NPTC, Ysgolion uwchradd Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Gellir hefyd gweld lluniau o'r digwyddiad ar gyfrif Flickr Cyngor Sir Powys.

Yn ol

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English