What Next? Choose Your Future

Dydd Mawrth 23 Ionawr 2018, 9:30am - 2:30pm

Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, NP44 3YS

Mae Gyrfa Cymru yn falch o gael eich gwahodd i ddigwyddiad Gyrfaoedd Beth Nesaf? Dewiswch Eich Dyfodol ddydd Mawrth 23 Ionawr 2018. 

Wedi ei drefnu gan Gyrfa Cymru, mae’r digwyddiad wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol.

Wedi ei gynnal yn Stadiwm Cwmbrân, nod y digwyddiad yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o opsiynau ar ôl gadael yr ysgol
 • Annog disgyblion i ddarganfod mwy am fyd gwaith, yn cynnwys prentisiaethau a dewisiadau ar wahân i addysg
 • Rhoi cyfle i’r disgyblion gael blas ar brofiadau ymarferol a galwedigaethol
 • Galluogi pobl ifanc i weld ystod eang o weithgareddau yn y gymuned a sefydliadau 

Bydd cyflogwyr lleol, colegau, darparwyr hyfforddiant, grwpiau cymunedol ac asiantaethau cymorth wrth law er mwyn i ddisgyblion roi cynnig ar weithgareddau a fydd yn helpu i wella eu hyder, datblygu sgiliau newydd a chynyddu eu dealltwriaeth o’r byd gwaith. 

Yn y digwyddiad, gall y disgyblion:

 • Gwrdd â phobl sy’n gweithio mewn sectorau gwahanol
 • Rhyngweithio gyda gwahanol gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi
 • Cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
 • Cael gwybodaeth gan ddarparwyr ynglŷn a chyrsiau
 • Darganfod gwybodaeth am brentisiaethau a’r byd gwaith

Bydd cyflogwyr a darparwyr sy’n cynrychioli’r sectorau canlynol yno:

 • Gofal Anifeiliaid
 • Gosod Brics
 • Gofal Plant
 • Adeiladu
 • Peirianneg
 • Garddio
 • Trin Gwallt
 • Ieithoedd 
 • Paentio ac Addurno
 • Manwerthu
 • Chwaraeon

.......a llawer mwy!  Bydd manylion llawn yn cael eu darparu yn agosach at yr amser.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda marketing@careerwales.com  


Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau


15
TACH

Dewis eich Dyfodol - Prentisiaethau, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser: 10 - 1

Wedi’i anelu at: 17-18 oed ac â diddordeb mewn Prentisiaeth.

Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol cyntaf ym Mwrdeistref Islwyn, wedi’i drefnu mewn partneriaeth â Chris Evans AS dros.


20
TACH

Ffair Gyrfaoedd Llwybrau Creadigol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser: 10 - 2.30

Wedi’i anelu at: Ddisgyblion Ysgolion Uwchradd rhwng 14 a 18 oed a myfyrwyr Colegau Addysg Bellach.

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. Caiff ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, un o ganolfannau diwylliannol a chreadigol mwyaf eiconig Caerdydd.


23
TACH

Beth Nesa’? Dewis eich Dyfodol Merthyr, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, CF48 1UT

Time: 9.30 - 1.00

Wedi’i anelu at: Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd cyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant lleol wrth law er mwyn i’r disgyblion roi cynnig ar weithgareddau a fydd yn helpu i wella hyder, datblygu sgiliau newydd a chynyddu eu dealltwriaeth o’r byd gwaith. 


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English