What Next? Choose Your Future

Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019, 9:30am - 2:30pm

Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, NP44 3YS

Mae Gyrfa Cymru yn falch o gael eich gwahodd i ddigwyddiad Gyrfaoedd Beth Nesaf? Dewiswch Eich Dyfodol ddydd Mawrth 22 Ionawr 2019. 

Wedi ei drefnu gan Gyrfa Cymru, mae’r digwyddiad wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol.

Wedi ei gynnal yn Stadiwm Cwmbrân, nod y digwyddiad yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o opsiynau ar ôl gadael yr ysgol
 • Annog disgyblion i ddarganfod mwy am fyd gwaith, yn cynnwys prentisiaethau a dewisiadau ar wahân i addysg
 • Rhoi cyfle i’r disgyblion gael blas ar brofiadau ymarferol a galwedigaethol
 • Galluogi pobl ifanc i weld ystod eang o weithgareddau yn y gymuned a sefydliadau 

Bydd cyflogwyr lleol, colegau, darparwyr hyfforddiant, grwpiau cymunedol ac asiantaethau cymorth wrth law er mwyn i ddisgyblion roi cynnig ar weithgareddau a fydd yn helpu i wella eu hyder, datblygu sgiliau newydd a chynyddu eu dealltwriaeth o’r byd gwaith. 

Yn y digwyddiad, gall y disgyblion:

 • Gwrdd â phobl sy’n gweithio mewn sectorau gwahanol
 • Rhyngweithio gyda gwahanol gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi
 • Cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
 • Cael gwybodaeth gan ddarparwyr ynglŷn a chyrsiau
 • Darganfod gwybodaeth am brentisiaethau a’r byd gwaith

Bydd cyflogwyr a darparwyr sy’n cynrychioli’r sectorau canlynol yno:

 • Gofal Anifeiliaid
 • Gosod Brics
 • Gofal Plant
 • Adeiladu
 • Peirianneg
 • Garddio
 • Trin Gwallt
 • Ieithoedd 
 • Paentio ac Addurno
 • Manwerthu
 • Chwaraeon

.......a llawer mwy!  Bydd manylion llawn yn cael eu darparu yn agosach at yr amser.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda marketing@careerwales.com  


Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau


8
MAW

Prentisiaeth Dewiswch eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n gweithio! Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Rd,Caerdydd, CF11 8AZ

Amser: 10.00 - 2.30

Wedi'i anelu at: Blwyddyn 10, 11 a’r chwecheddosbarth a myfyrwyr colegau Addysg Bellach o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r digwyddiad hefyd yn addas ar gyfer rhai sydd wedi gadael addysg ac sy'n ddi-waith.

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Mae Prentisiaethau’n Gweithio! –digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol yw hwn sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc am yramrywiaeth o gyfleoedd Prentisiaethau sydd ar gael ar draws ystod eang o sectorau.


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English