Dewiswch Eich Dyfodol Ceredigion

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019,  9:00am – 4:00pm
Lleoliad: Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth

Cyfleoedd addysg, gyrfa, cyflogaeth, prentisiaethau a gwirfoddoli – dewch i ddysgu rhagor!

Gwahoddir blynyddoedd 9-13 o ysgolion a cholegau ledled Ceredigion i fynychu Gŵyl Yrfaoedd Dewis Eich Dyfodol Ceredigion a gynhelir rhwng 9am a 4pm.

Bydd tua 90 o arddangoswyr yn darparu gwybodaeth ar eu sector arbenigol.Gallwch ddarganfod mwy am swyddi, prentisiaethau, a llwybrau addysg i bobl ifanc.

Cynhelir seminarau’n gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Coleg Ceredigion, Prifysgol Aberystwyth, ac eraill.

Nod yr ŵyl yw cynyddu a gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’r cyfleoeddl gwahanol a’r llwybrau gyrfa alwedigaethol sydd ar gael iddyn nhw.

Mae croeso i chi ddod gyda’ch plentyn yn ystod yr amser a ddynodwyd i’w hysgol, neu fel arall, rhwng 12-2pm.

Yn y digwyddiad gallwch: 

  • Ddysgu rhagor am gyfleoedd prentisiaeth a thueddiadau swyddi yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
  • Rhyngweithio gyda dros 90 o gyflogwyr o amrywiaeth o wahanol sectorau
  • Cael gwybodaeth gan golegau, prifysgolion Cymru a darparwyr hyfforddiant ynglŷn â chyrsiau
  • Cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol a sesiynau ‘Rhoi Cynnig Arni’
  • Gwrando ar sgyrsiau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Coleg Ceredigion a Phrifysgol Aberystwyth ynglŷn â gyrfaoedd a dewis y cyrsiau cywir
  • Cael cyngor arbenigol ar yrfaoedd gan Gynghorwr Gyrfa Cymru

....... a llawer mwy!

 

“Dyma’r ffordd orau i fusnesau dargedu cynulleidfa fawr o ddisgyblion gan ddarparugwybodaeth uniongyrchol ar yrfaoedd i bobl ifanc” CBHC

 


 

Dewch draw i un o’n seminarau yn y theatr. Mae’r amseru ar gael isod:

9:30yb–9:45yb Prifysgol Aberystwyth – ‘Prifysgol, pam trafferthu ac awgrymiadau sut i helpu CHI ddewis’

9:55yb–10:10yb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – 350 o yrfaoedd yn y GIG

10:20yb-10:35yb Coleg Ceredigion – Dewisiadau yng Ngholeg Ceredigion

10:45yb-11:00yb CERED – Cymraeg yn y Gweithle

 

11:15yb–11:30yb Prifysgol Aberystwyth – ‘Prifysgol, pam trafferthu ac awgrymiadau sut i helpu CHI ddewis’

11:40am-11:55yb  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – 350 o yrfaoedd yn y GIG

12:05yp–12:20yp Coleg Ceredigion – Dewisiadau yng Ngholeg Ceredigion

12:35yp–12:50ypm CERED – Cymraeg yn y Gweithle

 

13:00yp–13:15yp Prifysgol Aberystwyth – ‘Prifysgol, pam trafferthu ac awgrymiadau sut i helpu CHI ddewis’

13:25yp–13:40yp Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – 350 o yrfaoedd yn y GIG

13:50yp–14:05yp Coleg Ceredigion – Dewisiadau yng Ngholeg Ceredigion

14:15yp–14:30yp CERED – Cymraeg yn y Gweithle 

 

Cysylltwch a Rebecca Flanagan i archebu sedd yn un o’r seminarau ar rebecca.flanagan@careerswales.com

 


 

Beth Nesaf?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: marketing@careerswales.com 


Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau


8
MAW

Prentisiaeth Dewiswch eich Dyfodol Mae Prentisiaethau’n gweithio! Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Rd,Caerdydd, CF11 8AZ

Amser: 10.00 - 2.30

Wedi'i anelu at: Blwyddyn 10, 11 a’r chwecheddosbarth a myfyrwyr colegau Addysg Bellach o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r digwyddiad hefyd yn addas ar gyfer rhai sydd wedi gadael addysg ac sy'n ddi-waith.

Mae’n bleser gan Gyrfa Cymru eich gwahodd i’n Ffair Mae Prentisiaethau’n Gweithio! –digwyddiad gyrfaoedd rhyngweithiol yw hwn sy’n canolbwyntio ar hysbysu pobl ifanc am yramrywiaeth o gyfleoedd Prentisiaethau sydd ar gael ar draws ystod eang o sectorau.


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English