Dewis eich Dyfodol ‘Mae Prentisiaethau’n Gweithio’

Cynhaliodd Gyrfa Cymru eu ffair yrfaoedd Mae Prentisiaethau’n Gweithio yn Stadiwm Pêl-droed Dinas Caerdydd yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau fis Mawrth yma.  


 

Cafodd 1,200 o ddisgyblion a’u rhieni o Ysgolion Uwchradd a Cholegau Addysg Bellach yng Nghaerdydd a’r Fro y cyfle i gwrdd â rhai o gyflogwyr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith mwyaf Cymru.

 

 

 

Ar y diwrnod:

  • 71 o arddangoswyr yn rhyngweithio gyda phobl ifanc a’u rhieni i esbonio buddion dilyn llwybr gyrfa alwedigaethol.  Roedd gan nifer o’r arddangoswyr Brentisiaethau i’w cynnig i’r rhai oedd yn gadael ysgol eleni.
  • Pedwar sesiwn 10 munud o hyd ar ‘Gyflwyniad i Brentisiaethau’ oedd yn rhoi gwybodaeth i ddisgyblion am Brentisiaethau, arweiniad i ddigwyddiadau oedd yn cymryd lle a ffilm i’w hysbrydoli gan berson ifanc oedd wedi ennill Prentisiaeth gyda CThEM yn dilyn mynychu’r digwyddiad y flwyddyn flaenorol. 
  • Cynhaliwyd chwech o weithdai ystod y digwyddiad gan wahanol sectorau, oedd yn boblogaidd iawn gyda’r ysgolion.  Roedd yr arddangosfeydd ymarferol ac arddangosiadau hefyd yn cynnwys taith dechnegol o dri char Porsche, rhith chwistrellu paint, rasys ceir Scalextric, offer Rhoi Cynnig Arni, a theithiau o amrywiaeth o gerbydau gwasanaeth y cyflogwyr a wal ddringo.   

 

Roedd staff Gyrfa Cymru wrth law drwy’r dydd yn cyfarwyddo pobl i ac o wahanol sesiynau, cyflwyno sesiynau, rheoli gweithdai, a chynnal cyfweliadau cyngor gyrfa byr, cymryd cofrestrau a darparu adborth.  

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English