Choose your future event, Swanaea

Dewis Eich Dyfodol: Gŵyl Gyrfaoedd  Abertawe a Castell-nedd, a Phort Talbot

Dydd Iau 20 Mehefin 2019, 3.00yh - 6.00yh
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, and a’r LC2, Abertawe

Galw pob Riant/Gwarcheidwad!

Dyma wahoddiad i ddarganfod dyfodol eich plentyn.

#DewiswchEichDyfodolAbertawe

Mae Dewis Eich Dyfodol Abertawe, Castell-nedd, a Phort Talbot yn ŵyl ryngweithiol sy’n ymwneud â gyrfaoedd, addysg, swyddi, a phrentisiaethau. Caiff ei chynnal gan Gyrfa Cymru ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yn Abertawe, Castell-nedd, a Phort Talbot.  

Gan ganolbwyntio ar greu cyfleoedd i bobl ifanc gwrdd â chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, colegau, a phrifysgolion, mae’r ŵyl yn gwella ymwybyddiaeth o’r ystod o waith, addysg uwch, addysg bellach, hyfforddiant, a chyfloed phrentisiaeth sydd ar gael yn yr ardal ac yn genedlaethol.

Bydd cyfle i gwrdd ag amrywiaeth o gyflogwyr, colegau, prifysgolion, a darparwyr hyfforddiant gan gynnwys HSBC, Marks and Spencer, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Forces Fitness, Primark, a llawer mwy. Ein hamcan yw ysbrydoli pobl ifanc, gan roi dealltwriaeth iddynt o’r cyfleoedd gyrfa a’r swyddi sydd ar gael iddynt, yn ogystal â pha gamau y dylent eu cymryd i’w gwireddu.

Rydym yn gwahodd rhieni/gwarcheidwaid, gofalyddion, grwpiau teulu disgyblion Blwyddyn 10 i fynychu sesiwn rad ac am ddim rhwng 3.15yh-6.00yh.

Dyma gyfle delfrydol i drafod dyfodol eich plentyn.

Beth Nesaf?

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 0800 028 4844, neu e-bostiwch: marchnata@gyrfacymru.com

Rydym yn edrych ymlaen at gael cwrdd â chi yno.

Trefnwyd gan Gyrfa Cymru gyda nawdd Coleg Gŵyr Abertawe a’r Grŵp NPTC.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

19
TACH

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol 

 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser10:15yb-2:30yh. (Dechrau 9:15am i disgyblion gyda ADY)

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. Caiff ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, un o ganolfannau diwylliannol a chreadigol mwyaf eiconig Caerdydd.


 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English