<Gweminar Gweithio mewn Gofal Plant

Dewch i Drafod Gweithio mewn Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar. Ymunwch â’n Gweminar fyw.

Dydd Gwener 12 Mehefin, 2019

11.15am-12.00pm  - sesiwn Saesneg

12.15pm-1.00pm  - sesiwn Gymraeg

Mae Gyrfa Cymru yn eich gwahodd chi i ymuno â gweminar fyw i ddarganfod mwy am yrfaoedd gofal plant y blynyddoedd cynnar.Mae wedi ei hanelu at ddisgyblion sy’n astudio iechyd a gofal cymdeithasol neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am y sector.

Yn ystod y gweminar, caiff disgyblion glywed gan bobl o wahanol sefydliadau gan gynnwys Dechrau’n Deg Casnewydd a Gofal Cymdeithasol Cymru

 

Yn ystod y gweminar, caiff disgyblion ddysgu am:

  • Wahanol swyddi gofal sy’n cynnwys gweithio gyda phlant
  • Mathau gwahanol o sefydliadau a lleoliadau ble mae swyddi gofal plant i’w cael
  • Sut brofiad yw gweithio mewn swyddi gofal plant, drwy glywed gan bobl sy’n gwneud y swyddi
  • Y sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen i weithio yn y sector hwn;
  • Llwybrau mynediad, gobeithion am swydd a disgwyliadau tâl

Bydd y gweminar ar gael i’w gwylio yn Gymraeg ac yn Saesneg a bydd yn para rhyw 35 munud.

Er mwyn derbyn y ddolen i wylio’r gweddarllediad ar YouTube e-bostiwch ask@careerswales.com with gyda ‘Dolen Gweminar Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar’ fel pwnc. Bydd y sesiwn yn cynnwys ffilmiau, astudiaethau achos a thrafodaethau stiwdio.

 


Cwestiwn i’r panel?

Cyflwynwch eich cwestiynau ymlaen llaw neu ar y diwrnod drwy e-bostio ask@careerswales.com.

Methu dod i’r un yma?

Cadwch lygad am weddarllediadau’r dyfodol ynghylch Creadigol/Digidol, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Iechyd, Twristiaeth, Adeiladu, Manwerthu, Bwyd a Ffermio a Chymraeg yn y Gweithle.

19
TACH

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol 

 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser10:15yb-2:30yh. (Dechrau 9:15am i disgyblion gyda ADY)

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. Caiff ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, un o ganolfannau diwylliannol a chreadigol mwyaf eiconig Caerdydd.


 

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English