Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Ffair Gyrfaoedd Wythnos Canlyniadau yn helpu Abigail i gael ei swydd gyntaf gyda Hugh James  

Cafodd Abigail King swydd ragorol fel Gweinyddwr Ffeiliau gyda Hugh James yng Nghaerdydd gyda chymorth Gyrfa Cymru. 

15/11/17Gyrfa Cymru yn dathlu ei Ymrwymriad i’r Cyflog Byw  

Mae’n bleser gan y Sefydliad Cyflog Byw gyhoeddi Bod Gyrfa Cymru wedi’i achredu heddiw fel cyflogwr Cyflog Byw.

09/11/17 

Prentis o Dredegar ar y llwybr cywir i ddilyn gyrfa ddisglair ym maes darlledu  

Mae prentis o Dredegar a gafodd gryn drafferth i ddarganfod rhywbeth a oedd yn tanio ei ddychymyg ar y trywydd cywir i ddilyn gyrfa ym maes darlledu ar ôl cael cymorth ac arweiniad gan Gyrfa Cymru.

07/11/2017


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Friars

Mae Ysgol Uwchradd yng Ngwynedd wedi cyrraedd y nod ar ôl ennill Marc Gyrfa Cymru am yr ail dro.

23/10/2017Gyrfa Cymru yn croesawu aelodau newydd o'r bwrdd

Mae Gyrfa Cymru wedi cyhoeddi bod athro prifysgol, hyfforddwr gweithredol a swyddog gweithredol digidol wedi'u penodi yn aelodau o'i fwrdd.

06/10/2017


Y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yn mentro i ganol y Dreigiau.

Cafodd y genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid eu rhoi ar brawf yr wythnos hon gyda chyfres o heriau busnes mewn digwyddiad ym Mhrifysgol De Cymru ym Mhontypridd.

27/07/2017


Ysgol Uwchradd Bodedern a Phŵer Niwclear Horizon yn dod ynghyd

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn annog pobl ifanc Ynys Môn i ystyried gyrfa mewn pynciau STEM

21/07/2017


Ysgol Dyffryn Ogwen a Welsh Slate yn dod ynghyd i gyflwyno rhaglen Dosbarth Busnes.

Mae Welsh Slate ac Ysgol Dyffryn Ogwen wedi dod ynghyd mewn un o dros 80 o bartneriaethau, y cyntaf yng Ngwynedd, sydd wedi eu creu fel rhan o’r rhaglen Dosbarth Busnes yng Nghymru. 

21/07/2017


Bydd angen 25,000 o weithwyr manwerthu yng Nghymru dros y saith mlynedd nesaf yn ôl ymchwil Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn codi ymwybyddiaeth o’r gyrfaoedd yn y sector manwerthu gan fod ymchwil yn dangos y bydd angen 8,000 yn fwy o reolwyr manwerthu a 17,000 yn fwy o gynorthwywyr gwerthu a manwerthu yng Nghymru erbyn 2024.


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Digwyddiadau


23
ION

Dewiswch eich Dyfodol Cwmbrân, Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, Cwmbrân, 9.30-2.30. Chwilio am waith neu hyfforddiant? Dewch draw i weld sut y gallwn eich helpu!31
ION

Dewiswch eich Dyfodol Wrecsam, (Neuadd Chwaraeon), 9.30-3.30. Gwahoddir disgyblion 14-18 oed o Sir y Fflint a Wrecsam i fynychu un o 2 sesiwn a gynhelir rhwng 9.30am-12.15pm ac 1pm-3.30pm.


27
CHW

Dewiswch Eich Dyfodol Ceredigion, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, 9.00am-3.30pm. 


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English