Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Sarter i Weithwyr Ifanc i’w Arwyddo yng Nghynulliad Cymru.   

Mewn digwyddiad yn y Senedd, bydd Mr Drakeford yn cwrdd â chynrychiolwyr o Gyrfa Cymru a Chyngor Caerdydd ar gyfer digwyddiad arwyddo arbennig siarter #RespectYourYouth, sydd wedi’i ddatblygu gan yr undeb gwasanaethau cyhoeddus, UNISON Cymru Wales. Bydd dirprwyaeth o weithwyr ifanc hefyd yn bresennol.

26/06/19Gwasanaeth Cymru’n Gweithio newydd yn cael ei lansio i helpu rhagor o bobl i gael swyddi.   

Mae 'Cymru’n Gweithio' yn cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, ac mae’n ceisio cynnig ffordd symlach o ddarparu cymorth cyflogadwyedd ar gyfer unigolion drwy bwynt cyswllt sengl lle gallant gael y cyngor arbennig a’r yfforddiant, wedi’u teilwra i’r unigolyn, sydd eu hangenarnynt i ddod o hyd i swyddi da, tymor hir, ac i gadw’r swyddi hynny.

01/05/19Gwobr Yrfaoedd i Ysgol yn Abertawe

Mae ysgol uwchradd yn Abertawe yn dathlu ar ôl ennill gwobr glodwiw Marc Gyrfa Cymru am y tro cyntaf.

29/04/19Gyrfa Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesa’ o arloeswyr yng Nghaerffili

Cafodd disgyblion o ysgolion ledled Caerffili eu herio i roi eu doniau creadigol ar waith mewn digwyddiad Gyrfa Cymru ar y cyd â Chanolfan Addysg Eden.

05/04/19Disgyblion lleol yn mynd benben â’i gilydd mewn her Lego

Mae disgyblion o Gampws Uwchradd Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr a’u mentoriaid busnes, Tai Cymunedol Calon Cyf., wedi cael eu coroni’n bencampwyr Her ‘Byw’n Wyrdd’ Eden Robotics a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a Chanolfan Addysg Eden ac a noddwyd gan Goleg Gwent a Choleg Merthyr.

04/04/19Dewis eich Dyfodol ‘Mae Prentisiaethau’n Gweithio’

Cafodd 1,200 o ddisgyblion a’u rhieni o Ysgolion Uwchradd a Cholegau Addysg Bellach yng Nghaerdydd a’r Fro y cyfle i gwrdd â rhai o gyflogwyr a darparwyr dysgu seiliedig ar waith mwyaf Cymru.

27/03/19Dewiswch Eich Dyfodol Powys 

Trefnodd Llwybrau Positif Powys y digwyddiad ar Faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd ddydd Mercher a mynychodd tua 3,000 o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau o bob cwr o'r sir.

15/03/19Digwyddiad Gyrfaoedd SkillsCymru yn ysbrydoli disgyblion Gorllewin Cymru 

Yn ystod SkillsCymru Sir Gâr, digwyddiad gyrfaoedd mwyaf Gorllewin Cymru, cafodd pobl ifanc o bob cwr o Orllewin Cymru gyfle i ddysgu am y gyrfaoedd gwahanol sydd ar gael iddynt.

07/03/19Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth ddisgyblion o bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion ddydd Mawrth 19 Chwefror, i ddigwyddiad gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol.

04/03/19Gwesty yn Eryri yn ysbrydoli gweithlu’r dyfodol.   

Mae pobl ifanc wedi cael blas ar y diwydiant Twristiaeth, Lletygarwch a Hamdden yng ngogledd Cymru yr wythnos hon, mewn gweithdy ymarferol a drefnwyd gan Gyrfa Cymru.

12/02/19Young entrepreneurs put to the test at Business Class CRE8 event   

Teams of year nine pupils from local schools have taken part in a series of business challenges at a Careers Wales event held at the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) new £350 million SA1 Swansea Waterfront development.

11/02/19Dewiswch eich Dyfodol’ Wrecsam   

Daeth mwy na 400 o ddisgyblion o Wrecsam, 40 o gyflogwyr a chwe darparwr hyfforddiant ynghyd yn Neuadd Chwaraeon, Prifysgol Glyndŵr yn ddiweddar ar gyfer digwyddiad ‘Dewiswch eich Dyfodol’ Wrecsam.

07/02/19Ffrindiau o Ysgol Basaleg yn ennill prentisiaethau Lloyds gyda chymorth rhaglen Dosbarth Busnes   

Mae dwy ffrind 16 mlwydd oed, sy'n gyn-ddisgyblion o Ysgol Basaleg, wedi cael cynnig prentisiaethau gyda Banc Lloyds, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng y busnes a'r ysgol.

15/03/18


Digwyddiadau

14
TACH

Digwyddiad Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau 

Canolfan Hamdden Rhisca

Amser 10:00 - 1:00

 Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol ym Mwrdeistref Islwyn, wedi’i drefnu mewn partneriaeth â Chris Evans AS dros Islwyn.


19
TACH

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol 

 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser10:15yb-2:30yh. (Dechrau 9:15am i disgyblion gyda ADY)

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. Caiff ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, un o ganolfannau diwylliannol a chreadigol mwyaf eiconig Caerdydd.


 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Gweminarau

26
Medi

Dewch i siarad am yrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol – Y Sector Dylunio

 

Amser: 

 11.20 am - 11.50 am -Sesiwn Saesneg

12:20 pm - 12:50 pm -Sesiwn Gymraeg

Bydd y gweddarllediad yn para oddeutu 35 munud. I dderbyn dolen i'w wylio'n fyw ar YouTube, e-bostiwch ask@careerswales.com gyda 'Linc gweminar sector creadigol' yn y pwnc.

Arbed yr dyddiad


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English