Ein Canolfannau

Mae ein canolfannau gyrfa ar agor trwy gydol y flwyddyn. Galwch i mewn am wybodaeth gyrfaoedd neu edrych ar ein hysbysfyrddau am swyddi a hyfforddiant. 

 De Ddwyrain

De Canol

Gogledd

Gorllewin

Os ydych eisiau siarad ag un o'n cynghorwyr i gael help gyda hyfforddiant, cyrsiau, dysgu neu gyfeiriad gyrfa, ffoniwch ein llinell gymorth am ddim:

Cyswllt Gyrfa Cymru:
0800 028 4844

Mae'r llinell gymorth Cyswllt Gyrfa Cymru ar agor rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Iau, 9yb - 4.30yp dydd Gwener.  Gadewch neges os ydych yn ffonio tu allan i'r oriau hyn.

Cewch gysylltu â ni trwy e-bost hefyd.
Byddwn yn ymateb i ymholiadau e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English