Iaith Gymraeg

Mae Gyrfa Cymru yn credu bod cynnig gwasanaethau i’r cyhoedd yn eu dewis iaith yn arfer da ac mae wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Safonau’r Gymraeg

Mae’n ofynnol i Gyrfa Cymru gydymffurfio gyda safonau penodol yn ymwneud â chyflenwi gwasanaeth, llunio polisïau, safonau gweithredu a chadw cofnodion.

Darllenwch ein Polisi a Safonau'r Gymraeg sydd yn egluro sut yr ydym yn bwriadu cydymffurfio â’r safonau sy’n berthnasol i ni. (PDF, 682KB, bydd y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd)

Darllenwch ein Adroddiad Monitro Cynllun yr Iaith Gymraeg (PDF, 718KB, bydd y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd)

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English