Gwobrau

  • Cyflogwr hyderus o ran anabledd

Mae'n bleser gennym gadarnhau bod CCDG wedi cael ei gwobrwyo â'r symbol hyderus o ran anabledd - cyflogwr ar gyfer y pump ymrwymiad canlynol;

  • Cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer swydd a'u hystyried yn ôl eu galluoedd. 
  • Sicrhau bod mecanwaith i drafod gyda chyflogeion anabl, ar unrhyw adeg, ond o leiaf unwaith y flwyddyn, yr hyn y gellid ei wneud i sicrhau bod modd iddynt ddatblygu a defnyddio eu galluoedd. 
  • Gwneud pob ymdrech pan fo cyflogeion yn dod yn anabl i sicrhau eu bod yn aros mewn cyflogaeth 
  • Gweithredu i sicrhau bod cyflogeion i gyd yn datblygu lefel briodol o ymwybyddiaeth am anabledd sydd ei hangen i wneud yr ymrwymiadau hyn i'r gwaith. 
  • Adolygu'r pump ymrwymiad bob blwyddyn a'r hyn a gyflawnwyd, er mwyn cynllunio ffyrdd i ragori arnynt a rhoi gwybod i gyflogeion a'r Ganolfan Byd Gwaith am gynnydd a chynlluniau i'r dyfodol.  • Gwobr 'Innovative and Impactful Employer Engagement Activity’, 2019. Mae’r wobr yn cydnabod y gwaith mae Gyrfa Cymru yn ei wneud gydag ysgolion a chyflogwyr drwy gyfrwng gweminarau a Teledu Gyrfa Cymru

  • Gwobr CIPR ar gyfer Ymgyrch Cyfathrebu Addysg Gorau, 2016 (dolen Saesneg)

  • Gwobr Lefel 4 y Ddraig Werdd

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English