Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Polisi a Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae’r polisi a’r cynllun gweithredu canlynol yn darparu gwybodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn cydymffurfio â deddfwriaeth, cyfarwyddebau a safonau perthnasol a sut y byddwn yn gweithredu datblygiadau a gwelliannau yn y dyfodol. 

Gwelwch ein tudalen Cyflogaeth a Deddfwriaeth am wybodaeth gyffredinol.

 Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth 2017

 Adroddiad Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2015-16

 Asesiad Effaith Cydraddoldeb

Rydym wedi cael y wobr '2 dic Yn gadarn o blaid pobl anabl'

Cael gwybod mwy am y wobr hon  >

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English