Annual Report image

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Pleser o’r mwyaf i mi yw cyflwyno’r adroddiad blynyddol a chrynodeb o adroddiad blynyddol Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG). Yn masnachu fel Gyrfa Cymru, rydym yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a darparwn wasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd (CIAG) annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oed yng Nghymru.

Mae Gyrfa Cymru yn parhau i weithio gyda phobl ifanc, yn eu helpu i bontio’n llwyddiannus
o addysg i hyfforddiant a chyflogaeth posibl, yn ogystal â helpu pobl o bob oed i ddilyn eu nodau gyrfa a dysgu.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ynglŷn â gwaith Gyrfa Cymru, yna mae pob croeso i chi gysylltu â mi.

Yn gywir

 

Chief Executive signature


Nikki Lawrence
Prif Weithredwr, Gyrfa Cymru

Graham Bowd picture

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English