Iechyd a Diogelwch

Employing young people

Fel cyflogwr, neu berson hunangyflogedig, rydych yn gyfrifol am iechyd a diogelwch yn eich busnes. Bydd dilyn y rhagofalon iawn yn lleihau peryglon yn y gweithle sy’n berthnasol i bob busnes, waeth po mor fach yw e.  I lawer o fusnesau, bydd darparu gweithle diogel ond yn golygu newidiadau bychain.  Bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn eich tywys trwy’r camau a’ch helpu i sicrhau i chi wneud beth rydych i fod i’w wneud. 

Bydd pobl ifanc, yn enwedig y rhai sy’n newydd i’r gweithle, yn wynebu risgiau anghyfarwydd o’r swyddi y byddan nhw’n eu gwneud a’r amgylchedd gwaith.

Mae’n bosibl bydd risgiau allweddol i bobl ifanc yn codi oherwydd diffyg profiad neu aeddfedrwydd a pheidio â bod â hyder i ofyn am help neu wybod lle i fynd amdano. 

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English