Hyfforddi ac astudio yn y gwaith

Employing young people

Mae datblygu eich cyflogeion a gwella eu sgiliau yn gallu gwella’r siawns i’ch busnes lwyddo a thwf eich busnes.  Mae ymchwil yn awgrymu bod cyflogwyr sy’n buddsoddi mewn datblygu hyfforddiant a sgiliau eu gweithlu, yn dangos cynhyrchedd gwell a pherfformiad busnes uwch.

Mae’n bosibl bydd gan eich cyflogeion hawl i ofyn am amser i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer hyfforddiant neu astudio. 

Yn gyffredinol, er mwyn gofyn am amser i ffwrdd ar gyfer hyfforddi ac astudio:

  • Rhaid i staff fod yn gyflogeion
  • Rhaid eu bod wedi gweithio i’w cyflogwr am o leiaf 26 wythnos
  • Rhaid i hyfforddiant helpu staff i wneud eu swydd yn well
  • Rhaid i o leiaf 250 o bobl weithio yn y sefydliad

Dydy staff ddim yn gallu gofyn am amser i ffwrdd i hyfforddi neu astudio os ydyn nhw’n:

  • Weithiwr asiantaeth
  • Yn y lluoedd arfog
  • Oed ysgol gorfodol
  • Person ifanc sydd â hawl eisoes i gael amser i ffwrdd i astudio neu hyfforddi
  • Rhai 16 i 18 oed sydd eisoes yn cael eu disgwyl i gymryd rhan mewn addysg neu hyfforddiant

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English