Equal Opportunities

Mae trin eich gweithlu’n deg ac atal gwahaniaethu yn gwneud synnwyr o safbwynt busnes ac mae hefyd yn sicrhau eich bod yn gweithio o fewn y gyfraith. 

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb newydd i rym ym mis Hydref 2010. Mae’n disodli’r holl ddeddfwriaeth cydraddoldeb flaenorol (yn cynnwys y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975 a’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995). Mae’r Ddeddf yn ategu deddfwriaeth flaenorol ac yn diogelu unigolion ymhellach yn erbyn gwahaniaethu annheg. Mae hi’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn pobl yn y gwaith oherwydd:

 • Oed 
 • Anabledd 
 • Ailbennu rhywedd  
 • Priodas a phartneriaeth sifil  
 • Beichiogrwydd a mamolaeth  
 • Hil  
 • Crefydd neu gred  
 • Rhyw  
 • Cyfeiriadedd rhywiol.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac ACAS yn ffynonellau gwych i helpu cyflogwyr. Mae’r ddau sefydliad hyn yn rhoi cyfarwyddyd i’ch helpu i ddeall:

 • Eich hawliau fel cyflogwr dan y Ddeddf Cydraddoldeb a sut i atal gwahaniaethu
 • Beth mae’r newidiadau yn eu golygu i chi 
 • Sut i adolygu a monitro eich polisïau presennol

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English