Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych i’ch busnes ddatblygu cyflogeion sydd â’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch.

Rhaglenni hyfforddiant seiliedig ar waith ydyn nhw, ac fel arfer maen nhw’n cymryd 2 i 3 blynedd i’w cwblhau.  Gall unrhyw un dros 16 oed wneud cais. 

Mae tair lefel:

  • Prentisiaethau Sylfaen (cyfwerth â phum TGAU, gradd A-C) 
  • Prentisiaeth (cyfwerth â phasio dwy Lefel A)
  • Prentisiaethau Uwch

Beth yw’r costau? 

Fel cyflogwr, chi sy’n dewis faint byddwch yn talu’ch prentis ond mae Isafswm Cyflog Cenedlaethol i brentisiaid.  

Mae’r rhan fwyaf o hyfforddiant yn digwydd ‘yn y gwaith’ yn eich busnes ond byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy, fel coleg lleol. Maen nhw’n cael eu cyllido i reoli rhaglen hyfforddi ac asesu’r prentis, sy’n cynnwys rhyddhad dydd fel arfer.

Gwasanaeth Paru Prentisiaethau

Apprenticeships logo Employers Cewch recriwtio eich prentis trwy’r sef y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.  

Mae’r gwasanaeth ar-lein hwn yn rhoi modd i chi:

  • Weld eich ymgeiswyr i gyd
  • Llunio rhestr fer a threfnu profion/gwiriadau cyn-gyfweliad 
  • Anfon gwahoddiadau i gyfweliad
  • Derbyn a gwrthod ymgeiswyr; i gyd ar-lein 

Sut ydw i'n hysbysebu swydd wag?

Os oes gennych swydd wag yr hoffech chi hysbysebu â ni, cysylltwch â'n tîm swyddi gwag a all eich helpu drwy'r broses.

Neu, gallai’ch darparwr dysgu fod yn gallu rheoli hyn ar eich rhan. Gofynnwch iddyn nhw. 

Hysbysebu swydd wag ar AMS

Cysylltwch â'n Tîm Swyddi Gwag  pwy all eich helpu drwy'r broses. 

Ardoll Prentisiaethau

Ddarganfod mwy yma

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English