Newid gyrfa yn talu ar ei ganfed i Liam, y prentis

Gwnaeth Liam Gill o Abertawe newid llwybr ei yrfa a hynny’n llwyddiannus. Arferai fod yn hyfforddwr personol ond penderfynodd fod yn beiriannydd ac mae hynny’n talu ar ei ganfed iddo. Mae Liam wedi dod o hyd i’w swydd ddelfrydol. Mae e’n gweithio i Gwmni Ford ac yn prysur gwneud ei farc wedi iddo ddilyn Prenstisiaeth mewn Peirianneg Fecanyddol. 

“Newid gyrfa yw un o’r penderfyniadau gorau dwi wedi’i wneud erioed. Bues i i’r Brifysgol ond doedd hynny ddim yn gweddu imi. Dim ond ar ôl imi ddechrau dilyn cwrs Prentisiaeth gwnes i sylweddoli pa mor dda yw’r cynllun. Mae wedi bod o fudd mawr imi ac felly dwi wrth fy modd.”

Gwnaeth Liam fynychu Coleg Penybont  yn ystod y flwyddyn gyntaf. Bu’n dysgu am sgiliau gweithdai, dulliau cynnal a chadw a mwy. Yn ystod yr ail flwyddyn, cafodd gyfle i dreulio amser gyda’r adran hyfforddi ar Safle Injans Pen-y-bont gan fynychu’r coleg un diwrnod yr wythnos.

Gwnaeth Liam gwblhau NVQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ym maes Peirianneg Fecanyddol a Diploma Lefel 3 BTEC. Dyfarnwyd rhagoriaeth iddo ar gyfer pob modiwl.

“Dechreuais fwrw fy mhrentisiaeth gyda Ford a dwi wedi rhoi o fy ngorau bob amser er mwyn sicrhau safonau uchel ac er mwyn gosod esiampl dda i’r prentisiaid ifancach."

Roedd y dulliau hyfforddi a’r dulliau o ddod o hyd i endidau a oedd yn rhan o’r Brentisiaeth yn
wych
"

“Roedd y dulliau hyfforddi a’r dulliau o ddod o hyd i wendidau a oedd yn rhan o’r Brentisiaeth yn wych a byddaf yn gallu defnyddio’r profiadau a gefais pan fyddaf yn cymhwyso. Rydw i wedi datblygu sgiliau sy’n benodol ar gyfer fy ngyrfa mewn peirianneg ynghyd â sgiliau ehangach eraill a fydd yn fuddiol ar gyfer fy ngyrfa.”

Bellach, mae Liam wedi mynd ymlaen i astudio Tystysgrif Genedlaethol Uwch yng Ngholeg Penybont. Mae e hefyd yn mynd i ddechrau astudio ar gwrs gradd mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu a hynny ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd Gary Fender, ei fentor: “Rydw i wedi bod yn gweithio ym maes peirianneg ers 33 o flynyddoedd a Liam yw un o’r peirianwyr gorau dwi wedi dod ar eu traws erioed. Mae ei ymdrech a’i ymrwymiad yn wych ac mae safon ei waith hefyd yn arbennig.”

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English