Magu hyder drwy ddilyn prentisieth

Mae Megan Wilkins o Gasnewydd wedi cwblhau prentisiaeth mewn amaethyddiaeth ac mae hi'n bwriadu astudio cwrs gradd mewn amaethyddiaeth.

Roedd Megan o'r farn bod dynion yn dominyddu'r sector ac nid oedd yn meddwl y byddai pobl yn ei chymryd o ddifrif yn y diwydiant. Wedi iddi chwilio am swydd a pherswadio perchenogion y fferm i'w chyflogi, dyw hi ddim wedi edrych yn ôl. 

Dywedodd Megan: "Am fy mod yn berson tawel ac am fy mod wedi mynd i faes sy'n draddodiadol yn denu dynion, bu'n rhaid imi oresgyn nifer o rwystrau. Rydw i yn sicr yn llai swil ac rydw i wrth fy modd yn gofalu am anifeiliaid". 

"Roedd cael y cyfle i wneud Prentisiaeth yn bwysig imi. Mae’n bosibl na fyddai  astudio ar gwrs neu ddilyn hyfforddiant yn unig wedi rhoi’r un math o hyfforddiant a chyflogaeth imi." 

"Rydw i yn sicr yn llai swil"

"Rydw i'n cael profiad gwaith yn barhaus ac yn cael fy nhalu am hynny. Ynghyd â hynny, rydw i'n cael fy hyfforddi ac felly rydw i'n dysgu gymaint wrth wneud y gwaith. Mae wedi fy ngwneud hyd yn oed yn llai swil ac erbyn hyn rydw i’n hyderus iawn yn gweithio ar fferm a rhedeg rhai agweddau ohoni.”

Cyn iddi gael lle ar gwrs Prentisiaeth, cwblhaodd Megan Brentisiaeth Sylfaen mewn Amaethyddiaeth o dan gynllun Llwybrau at Brentisiaethau, a hynny mewn blwyddyn.

Dywedodd Mr Tamplin, perchennog y fferm a chyflogwr: "Mae Megan yn magu profiad o drafod buchesi ac mae hi'n gyfrifol yn aml am fwydo, godro, glanhau a gosod deunydd gorwedd ar gyfer 80 o fuchesi godro."

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English