Dysgu yn y gwaith a dod o hyd i yrfa sy'n rhoi boddhad ichi

Bu Emily Owen o Lanbedrog ar leoliad am chwe mis yn Oasis Dental Care ym Mhenrhyndeudraeth. Yna, penderfynodd ddilyn prentisiaeth. 

“Roeddwn yn ansicr ynghylch pa yrfa i'w dilyn wedi imi adael y Brifysgol” esboniodd Emily. “Roeddwn eisiau cadw fy opsiynau'n agored felly penderfynais roi cynnig ar brentisiaeth."

Ar ddiwedd y cyfnod o chwe mis, gofynnodd Oasis Dental Care i Emily aros gyda nhw yn y practis. Rhoddodd hynny gyfle iddi ddilyn prentisiaeth lefel 3 am ddeunaw mis mewn nyrsio deintyddol. Tooth Fairies, sy’n ddarparwr hyfforddiant arbenigol, oedd yn gyfrifol am ddarparu’r brentisiaeth. 

Dywedodd Emily: “Gwnaeth y brentisiaeth ddysgu gymaint o bethau imi, a hynny am fod modd dysgu wrth weithio gan astudio ar yr un pryd. Rydych yn cael profiad uniongyrchol o'r hyn sydd ynghlwm wrth y gwaith. Rydych hefyd yn cael profiad o ymwneud â phobl go iawn yn hytrach nag eistedd mewn ystafell ddosbarth yn dysgu am y theori."

Fel yr esbonia Emily, mae hi bellach yn teimlo ei bod yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf yn ei gyrfa.

“Rydych yn cael profiad uniongyrchol o'r hyn sydd ynghlwm wrth y gwaith”

"Byddwn yn argymell prentisiaeth mewn nyrsio deintyddol i unrhywun". Roedd yn llwybr arbennig at yrfa gadarnhaol iawn ac ni fyddwn wedi'i hystyried cyn hynny."

Dywedodd Debbie Hill, sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Tooth Fairies, fod y brentisiaeth nyrsio ddeintyddol yn dod yn fwyfwy poblogaidd.

"Mae hon yn yrfa arbennig ar gyfer unigolion ifanc sy'n chwilio am yrfa ym maes gofal iechyd neu ddeintyddiaeth. Mae llawer iawn o gyfleoedd i ddatblygu ymhellach. Gall nyrsys deintyddol naill ai fwrw ati i arbenigo mewn meysydd clinigol eraill megis orthodonteg, tawelyddu, mewnblaniadau neu addysg iechyd y geg, neu gallant fynd ar drywydd rheoli clinigol, dysgu, neu hyd yn oed bod yn berchen ar eu practis eu hunain."

"Os nad ydych yn sicr o ran pa yrfa i'w dilyn, prentisiaethau yw'r ateb."

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English