Dilynwch brentisiaeth er mwyn ichi feithrin y Sgiliau y mae are cyflogwyr eu heisiau

Dewisodd Lloyd Price, o Ferthyr Tudful ddilyn cwrs Prentisiaeth yn hytrach na mynd i’r Brifysgol, a hynny er mwyn iddo fedru ennill cyflog, dysgu a dechrau ar yrfa lwyddiannus.

Cwblhaodd Lloyd, sy’n ugain oed, ei Brentisiaeth mewn Canolfan Gyswllt gyda chwmni EE. Ei uchelgais yw bod yn arweinydd tîm gyda’r cwmni a bellach mae’n gweithio at yr uchelgais honno. Mae’n canolbwyntio’n llwyr ar helpu EE i gyrraedd ei nod o fod y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth gorau i gwsmeriaid.

“Mae’r Brentisiaeth gyda EE wedi cael effaith mor bositif ar fy mywyd – yn bersonol ac yn broffesiynol. Mae wedi datblygu fy hunan hyder ac wedi fy ngalluogi i feithrin perthnasau llwyddiannus yn y gweithle a thu allan,” dywedodd Lloyd.

“Mae’r Brentisiaeth gyda EE wedi cael effaith mor bositif ar fy mywyd”

Gwobr 'Best of the best'

Wedi iddo gwblhau ei Brentisiaeth yn llwyddiannus, cafodd Lloyd ei ddewis fel llysgennad i hyrwyddo Prentisiaethau mewn ysgolion. Mae ef hefyd yn helpu EE i hyfforddi prentisiaid newydd a hynny wedi iddo ennill gwobr ‘Best of the Best’ gan y cwmni.

Gwnaeth Nicola Watkins, arweinydd tîm yng nghanolfan gyswllt EE ym Merthyr Tudful ddisgrifio cyfraniad Lloyd i’r cwmni:

"Mae ei angerdd, ei agwedd benderfynol, ei ymrwymiad a’i etheg gwaith yn gyffredinol yn amlwg o ddydd i ddydd. Cawn ein rhyfeddu o weld y gwahaniaeth y gall un person ei wneud i unrhyw fusnes, boed yn fusnes mawr neu’n fusnes bach.”

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English