Dewis pwnc neu gwrs yn 16 neu 17 oed

Sut mae cyrsiau a phynciau rwy’n eu dewis yn 16 neu 17 oed yn effeithio ar yr yrfa y galla i ei dewis?  

Bydd eich cam nesaf mewn addysg, a’r math o gwrs rydych yn ei astudio, yn cael effaith sylweddol ar eich opsiynau ar gyfer y dyfodol. Dyma rai pethau i’w hystyried: 

 • Oes gennych yrfa mewn golwg? Os felly, ymchwiliwch i’r gofynion derbyn yn ofalus. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod lefel y cwrs y bydd rhaid ei chyflawni. Oes angen unrhyw bynciau neu gyrsiau penodol arnoch? Mae gennym lawer o wybodaeth gyrfaoedd ar y wefan i’ch helpu gyda’r ymchwil hwn.
 • Fyddai’n well gennych astudio ar gyfer maes gyrfa penodol neu barhau i astudio pynciau? Mae rhai swyddi a gyrfaoedd angen i chi ennill cymwysterau galwedigaethol penodol.
 • Ceisiwch gael gwybod beth mae myfyrwyr sydd wedi gadael y cwrs yn ddiweddar yn ei wneud nawr. Wnaethon nhw barhau gyda’u hastudiaethau neu ddechrau swyddi?  

 

Oes rhaid i mi gael gyrfa neu swydd mewn golwg erbyn hyn?

 • Ddim o angenrheidrwydd. Ond os oes gennych swydd neu yrfa mewn golwg, gwiriwch y gofynion derbyn yn ofalus. Mae gennym lawer o wybodaeth gyrfaoedd ar y wefan i’ch helpu gyda’r ymchwil hwn. 
 • Mae’r wefan hon hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o daflenni ar bethau fel Gyrfaoedd gyda Mathemateg, Peirianneg ac ati. Mae’n werth cael golwg arnyn nhw.

 

Alla i ddechrau cwrs hollol newydd?

 • Gallwch - mae llawer o bobl ifanc 16 ac 17 oed yn dechrau cyrsiau newydd. Ymchwil yw’r peth pwysicaf. Ydych chi’n adnabod unrhyw fyfyrwyr sy’n astudio’r pynciau hyn yn barod? Gofynnwch am eu barn am y pwnc. Defnyddiwch wefannau’r ysgol a’r coleg i gael cymaint o wybodaeth â phosibl. Mae pob ysgol a choleg yn cynnal diwrnodau agored neu sesiynau gwybodaeth i fyfyrwyr ôl-16.

Dw i wedi drysu am gymwysterau.
Cymerwch olwg ar yr olwyn cymwysterau a’r adran cymwysterau.

Ble mae dechrau arni?

Peidiwch â neidio i mewn i’r pen dwf a dewis yn fyrbwyll. 
Y dull gorau yw  –

 1. Cael cymaint o wybodaeth â phosibl;
 2. Cymryd amser i feddwl am bethau;
 3. Gwrando ar gyngor gan bobl sy’n gwybod;
 4. Gwneud rhestr fer;
 5. Meddwl eto a gwneud penderfyniad.

 

Beth yw fy opsiynau addysg neu yrfa yn 16?

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English