Ariannu i astudio mewn coleg dawns neu ddrama

Pa gymorth ariannol alla i ei gael i’m helpu gyda’r costau o astudio mewn ysgol ddawns a drama arbenigol?

Funding for study at dance or drama colegeDyw’r canllawiau hyn ddim yn cwmpasu’r holl amgylchiadau unigol. Dylech gael mwy o fanylion gan sefydliadau perthnasol.

  • Mae Dyfarniadau Dawns a Drama ar gael gan rai o ysgolion dawns a drama preifat blaenllaw Lloegr. Maen nhw’n eich helpu i dalu am le ar gwrs mawreddog ac uchel ei barch.
  • Mae’r dyfarniadau i fyfyrwyr dros 16 oed sydd eisiau gweithio yn y celfyddydau perfformio. Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn ar gyfer cyrsiau actio neu reoli llwyfan. Does dim uchafswm oedran.
  • Mae eich cymhwysedd ar gyfer dyfarniad yn dibynnu ar eich oed, cenedligrwydd neu statws preswyliad, a’r cwrs a wnewch.
  • Mae’n rhaid i chi astudio cwrs yn un o’r 19 darparwr hyfforddiant achrededig, sy’n arwain at gymhwyster Diploma Trinity College London.
  • Mae cyrsiau yn para rhwng un a thair blynedd.

Byddwch yn ymgeisio am Ddyfarniad Dawns a Drama drwy’r darparwr o’ch dewis. Os ydych yn llwyddiannus, bydd y Dyfarniad yn talu’r mwyafrif o’ch ffioedd dysgu, ond bydd disgwyl i chi gyfrannu. Gallech gael help gyda chostau byw a gofal plant hefyd drwy grant nad oes angen ei dalu’n ôl.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English