Olwyn cymwysterau

Beth yw ‘lefelau’ cymwysterau?

Yn y DU, mae’r holl gymwysterau, pa un a ydyn nhw’n rhai TGAU, diplomâu rhan-amser neu dystysgrifau, yn ffitio i mewn i un o 9 lefel. Mae hyn yn wir os ydych yn gwneud y cymhwyster yn y gwaith neu yn yr ysgol, y coleg neu’r brifysgol. Bydd gwybod am y lefelau gwahanol yn golygu y byddwch yn deall lle mae’ch cwrs neu astudio yn ffitio i mewn. Mae hefyd yn eich galluogi i weld sut allwch symud o’r naill lefel i’r llall.
Cliciwch ar unrhyw un o’r 9 adran i gael gwybod mwy.
O fewn yr olwyn mae bandiau yn dangos lle gallwch ennill gwahanol lefelau o gymwysterau.
Bydd yr ‘enfys’ isod yn eich helpu i ddeall lefelau cymwysterau. Yr adrannau allanol yw lefelau’r cymwysterau. Rydym wedi esbonio pob lefel ac wedi rhoi enghreifftiau o gymwysterau o’r lefel honno.

  • Mae llawer o gymwysterau yn cael eu galw’n ‘dystysgrifau’ neu ‘ddiplomâu’. Sicrhewch eich bod yn deall lefel eich cwrs.
  • Mae rhai cyrsiau cysylltiedig â gwaith, nad oes modd eu cyflawni oni bai eich bod yn gweithio neu ar raglen hyfforddiant. Os nad ydych mewn cyflogaeth gwnewch yn siŵr eich bod yn dysgu sut i ennill y cymhwyster.
  • Mae’n bwysig deall lefelau cymwysterau neu sut gallwch symud ymlaen yn eich gwaith neu addysg.
  • Mae gwybod am lefelau cymwysterau yn ddefnyddiol wrth chwilio am swydd.
You must install flash player in order to see this content.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English