Addysg oedolion a chymunedol

Adult and community education 

Ydy addysg oedolion ac addysg gymunedol yn wahanol i ddysgu yn yr ysgol neu’r coleg?

Mae llawer o gyrsiau tebyg ar gael ond maen nhw’n cynnig cyrsiau llai ffurfiol eraill hefyd. 

  • Mae cyrsiau a phynciau sydd ar gael mewn canolfannau addysg neu yn y gymuned yn targedu pobl sydd heb astudio ers amser, gan amlaf. Mae’r math hwn o astudio yn dda os ydych angen mynd yn ôl i ddysgu ar ôl saib.
  • Yn aml, bydd cyrsiau ar gael ar lefelau sylfaenol iawn, felly cewch roi cychwyn ar rywbeth syml a gweithio’ch ffordd i fyny i gwrs sy’n fwy heriol. Mae rhai canolfannau addysg oedolion hefyd yn rhedeg cyrsiau ‘dychwelyd i ddysgu’ i’ch helpu gyda sgiliau astudio a dod i’r arfer ag astudio eto.
  • Fel arfer, cewch fynediad i gymorth a chyrsiau mewn darllen a mathemateg mewn canolfannau i oedolion a chanolfannau cymunedol.
  • Mae’r cyrsiau ar gael gyda’r hwyr, ac mae canolfannau wedi’u lleoli yn y gymuned fel arfer. Byddwch yn sicr o ddod o hyd i ganolfan addysg oedolion yn eich ardal chi.
  • Mae canolfannau yn cynnig cyrsiau ffurfiol fel TGAU, diplomâu cyfrifadureg a chyrsiau sy’n gysylltiedig â hobïau a diddordebau. Cewch ddod o hyd i gyrsiau a chlybiau ar bynciau fel celf, archeoleg, brodwaith ac Arabeg.
  • Byddwch yn debygol o gwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol iawn – o famau ifanc i bobl sydd wedi ymddeol.

 

Beth sydd ar gael yn fy ardal i?

Bydd gwefan eich awdurdod lleol yn cynnwys rhestr o’r holl gyrsiau sydd ar gael.

Help a chyngor

OA1 icon 38 px Meddwl am eich opsiynau

Mwy o wybodaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English