Ble alla i astudio?

Yr ysgol neu’r coleg? Mewn dinas newydd neu aros gartref? Aros yn lleol a mynd yn ôl i ddysgu? Dysgu sgiliau gwaith newydd?

undefined Ydych chi’n ddigon ffodus i gael dewis o le i astudio? Defnyddiwch ein rhestr wirio i’ch helpu i wneud dewisiadau llwyddiannus.

  • Sut mae cyrraedd y lle? Pa mor dda yw’r drafnidiaeth? Faint o amser fydd hi’n cymryd? Beth fydd y gost? 
  • Oes mynediad TG da i fyfyrwyr? Oes staff cymorth dysgu ar gael?
  • Sut mae’r ganolfan adnoddau dysgu? 
  • Ydych chi’n adnabod unrhyw un sydd wedi astudio yno o’r blaen? Gwrandewch ar eu barn ond gofyn beth sy’n bwysig i chi?
  • Pwy sy’n astudio yno? Oedrannau cymysg? Oes cymysgedd o ddiwylliannau a chefndiroedd gwahanol? Fyddwch chi’n adnabod unrhyw un arall?
  • Sut mae’r gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr? Oes cwnselwyr, cynghorwyr gyrfa, staff meddygol ac ati?
  • Beth arall sy’n mynd ymlaen? Oes cymdeithasau, grwpiau codi arian, clybiau chwaraeon ac ati?
  • Ewch i weld y coleg, y brifysgol neu’r ganolfan ddysgu os yw’n bosibl. Os na, treuliwch amser yn edrych ar wefan y ganolfan. Mae teithiau rhithwir ar gael ar wefannau rhai prifysgolion, ac mae llawer o luniau ganddyn nhw i gyd.
  • Cymerwch olwg ar unrhyw flogiau myfyrwyr neu wefannau i fyfyrwyr.

Nid oes gan unrhyw un ddyddiad 'ar ei orau cyn'

Help a chyngor

OA1 icon 38 px Meddwl am eich opsiynau

Mwy o wybodaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English