Beth sy'n dod nesaf?

Mae symud trwy ddysgu yn debyg i fynd ar daith. Mae’n rhaid i chi ddechrau rhywle ac mae lleoedd i stopio ar hyd y ffordd. Yn y DU, mae’n rhaid i ddysgwyr aros yn yr ysgol nes eu bod yn 16 oed. Felly, y man cychwyn arferol i’r rhan fwyaf o bobl yw’r lefelau o gymwysterau sy’n cael eu hennill ar ddiwedd blwyddyn 11.  
Mae rhai dysgwyr yn cynllunio eu llwybr trwy addysg a chyflogaeth. Mae’r diagram isod yn amlinellu’r math arferol o ddilyniant dysgu.

undefined


Ydy pethau mor syml â hyn bob amser?

Na, dim bob amser. Gall fod ychydig yn gymhleth, felly cymerwch olwg ar y pwyntiau a’r enghreifftiau isod -

  • Weithiau yr allwedd i’ch cam nesaf yw lefel eich cymhwyster presennol. Mae hyn yn digwydd yn aml ar lefelau addysg uwch. Er enghraifft, byddai’n anodd astudio ar lefel 6 neu 7 heb astudio ar lefel 5 neu 6 o’r blaen.


Enghraifft – Er mwyn cymhwyso fel athro, byddai’n rhaid i chi wneud cwrs lefel 6/7 o’r enw TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion). Er mwyn gwneud y cwrs hwn, byddai’n rhaid cael cymhwyster lefel 6, fel gradd. 

  • Mae ‘cymwysterau derbyn’ gan lawer o gyrsiau. Weithiau, mae gofyn am lefel benodol o astudio, ond weithiau bydd angen pynciau penodol eraill hefyd.


Enghraifft -  Er mwyn cael gradd mewn nyrsio, byddai’n rhaid cymhwyster lefel 3 fel Lefelau A neu Ddiploma Cenedlaethol BTEC. Byddai angen 5 TGAU arnoch hefyd a bydd llawer o gyrsiau yn gofyn am Saesneg a Gwyddoniaeth ar lefel TGAU.

  • Cewch astudio pwnc hyd at lefel uchel, ond os ydych yn penderfynu newid gyrfa neu astudio pwnc gwahanol, efallai bydd angen i chi fynd yn ôl i lefel is a dechrau astudio eto.


Enghraifft -  Mae triniwr gwallt sydd wedi’i gymhwyso i NVQ lefel 4 mewn trin gwallt yn penderfynu dechrau gyrfa newydd mewn ffotograffiaeth. Er bod y dysgwr wedi’i gymhwyso i lefel 4 mewn trin gwallt, mae’n debyg bod rhaid iddyn nhw ddechrau astudio ffotograffiaeth ar lefel 2 neu 3.


Mae gen i yrfa mewn golwg. Ble alla i gael gwybod am y camau nesaf? 

Dechreuwch drwy edrych ar y wybodaeth sydd gennym ar y wefan. Mae adran ar y wefan hon sy’n cynnwys taflenni am bob math o swyddi sy’n esbonio’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y gyrfaoedd hynny. Hefyd, mae’r taflenni yn cynnwys dolenni i wefannau sy’n rhoi mwy o wybodaeth.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English