Cynllun Llwybr Dysgu

Yn ein gwefan Blwyddyn 10 ac 11 byddwn yn eich helpu i gynllunio’ch cam nesaf ar hyd eich llwybr gyrfa a dysgu.  Cewch ddechrau arni drwy ddefnyddio’r pedair adran isod. Gwiriwch eich opsiynau, cael gwybod am waith a chael help a chymorth. Rhaid gwneud hyn cyn gwneud eich dewisiadau pwysig – a phenderfynu beth sy’n iawn i chi!


Need to log in

Bydd rhaid i chi logio i mewn

Bydd rhaid i chi logio i mewn i ddefnyddio rhai rhannau o'r wefan. Bydd angen cael enw defnyddiwr a chyfrinair.
New to the site?

Heb ddefnyddio'r wefan o'r blaen?

Bydd y manylion hyn gan eich ysgol neu ganolfan dysgu. Gofynnwch i'ch tiwtor neu bennaeth blwyddyn am eich gwybodaeth.

Fy Llwybr Dysgu - Beth mae hyn yn ei olygu i mi? Cael dwybod mwy