Fy opsiynau

Dyma le gallwch ddewis eich pynciau.

Bydd rhaid i chi logio i mewn i weld eich dewisiadau. Edrychwch ar y blwch logio i mewn ar dop y dudalen. Os yw'n dweud 'logio i mewn' cliciwch y botwm a theipio'ch enw defnyddiwr a chyfrinair. Os yw'n dweud 'logio allan' rydych yn barod i ddewis eich pynciau.

Os yw'ch ysgol yn barod i chi wneud eich dewisiadau byddwch yn gweld tab isod. Cliciwch y tab a dechrau dewis eich pynciau.

Nes bod eich ysgol yn barod i roi eich opsiynau i chi, byddwch yn gweld neges sy'n dweud nad ydych wedi cofrestru â rhaglen. 

  • Logiwch i mewn i weld eich Opsiynau