Dewis pynciau a chyrsiau

Dewis pynciau a chyrsiau

Pa effaith gaiff y cyrsiau a’r pynciau dwi’n eu hastudio ym mlwyddyn 10 ac 11 ar fy newis yrfa?


Bydd y pynciau TGAU a ddewiswch yn cael effaith ar beth allwch ei wneud yn y dyfodol.   Ond mae’n bwysig iawn dewis pynciau sy’n gweddu i chi a’ch galluoedd. Os oes gennych yrfa mewn golwg, mae angen gwirio pa bynciau bydd angen i chi eu gwneud. Cewch wneud hynny trwy edrych am wybodaeth ar yrfa ar ein gwefan.
Os nad oes gennych yrfa mewn golwg, mae hynny’n iawn. Mae’n rhaid i’ch ysgol roi dewis eang i chi felly os ydych yn cael cyfle i ddewis pynciau, ewch am falans da. Bydd hyn yn cadw’ch opsiynau gyrfa ar agor yn ddiweddarach. 
Mae gan y wefan hon amrywiaeth eang o daflenni ar bynciau fel Gyrfaoedd gyda Mathemateg, Celf a Dylunio ar ôl blwyddyn 9. Cewch ddod o hyd i’r rhain yma. Mae’n werth cael golwg. Am fwy o wybodaeth