Opsiynau Blwyddyn 9

Yn ystod blwyddyn 9 byddwch yn gallu dewis y pynciau a’r cyrsiau rydych eisiau eu hastudio ym mlwyddyn 10 ac 11.  Gallwn eich helpu i’ch paratoi i ddewis eich pynciau a chyrsiau ar gyfer Blwyddyn 10 ac 11.

Oes angen help arnoch?

Mae gennym lawer o gyngor a gwybodaeth ar y wefan i’ch helpu i wneud dewisiadau da. Cymerwch olwg ar yr adran ‘offer ac adnoddau’.  Cewch fynediad i’r adrannau hyn unrhyw bryd.

Sut alla i ddewis fy mhynciau a chyrsiau ar-lein? 

  • Logiwch i mewn a dewis ‘Fy Opsiynau’ i weld gwybodaeth am eich ysgol. 
  • Bydd eich tiwtor neu bennaeth blwyddyn yn rhoi manylion logio i mewn i chi yn ystod blwyddyn 9.