Beth mae cynghorwyr gyrfa yn ei wneud?

Beth mae Cynghorwyr Gyrfa yn ei wneud?
  • Mae Cynghorwyr Gyrfa yn helpu pobl i wneud dewisiadau ynglŷn â’u haddysg, hyfforddiant a gyrfa yn y dyfodol.

  • Gallant drafod eich syniadau am yrfa gyda chi ac edrych ar sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r sgiliau, cymwysterau a phrofiad sydd gennych, neu mae’n rhaid i chi eu cael er mwyn llwyddo yn y maes sydd o ddiddordeb i chi.

  • Maen nhw’n gallu dweud wrthych am ofynion mynediad ar gyfer gyrfaoedd, cyrsiau, hyfforddiant, swyddi gwag a thueddiadau gwaith yn eich ardal leol.

  • Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i lunio CV a’ch cynghori ynghylch ymgeisio am swyddi a chyrsiau.

  • Fel arfer mae Cynghorwyr Gyrfa yn siarad â chi yn unigol, ond maen nhw hefyd yn gweithio gyda grwpiau o bobl.

  • Maen nhw’n gweithio mewn canolfannau gyrfa, ysgolion, colegau, canolfannau hyfforddi, y gweithle a rhai lleoliadau cymunedol.

  • Mae gan Gynghorwyr Gyrfa gymwysterau proffesiynol.