Help a chefnogaeth

Chi yn unig sy’n gallu penderfynu pa bynciau i’w hastudio ym Mlwyddyn 10 ac 11, ond os oes angen cyngor arnoch, nid ydych ar eich pen eich hun. Mae yna ddigonedd o help ar gael.